XLPrint PARIS Desktop

Enkel utskrift med variabla data ger väldigt personliga dokument

Översikt

PARIS Desktop från XL Print är ett kraftfullt dokumentredigeringssystem som alla som är vana att använda Microsoft Office kan använda. Systemet används främst till att skapa enskilda, personliga dokument från filer i kunddatabaser med hjälp av en nätverksansluten Xerox-enhet.

För Xerox multifunktionsskrivare med EIP (Xerox Extensible Interface Platform) finns också ett EIP PDP-alternativ (Personalised Document Pack) som kan användas för utskrift av dokument med variabla data och personliga dokument.

Hämta broschyr

Viktiga funktioner

 • Launchpad-användargränssnitt som används till att välja datafil, formateringsregler och skrivare
 • Designsystem som gör det möjligt att skapa interaktiva dokument
 • Guider för att ställa in arbetsflöden
 • Guider som hjälper till att välja nya designer från biblioteket
 • Linjära streckkoder och streckkoder i 2D-format
 • Stöd för Avery-etiketter
 • Förhandsgranskning före utskrift
 • Utskrift av sidintervall
 • Optimering för användare som skriver ut stora volymer
 • Prisstruktur som passar alla plånböcker
 • EIP PDP-alternativet för PARIS Desktop ger följande funktioner:
  • Skriv ut från skrivarskärmen vid behov
  • Gör dokument personliga
  • Skriv bara ut vad som behövs - när det behövs
  • Skapa streckkoder automatiskt
  • Dynamiskt dokumentinnehåll
  • Dynamiska bilder
  • Dynamiska underskrifter
  • Mallar för standardiserade branschdokument
  • Kraftfullt verktyg för dokumentuppbyggnad

Dina utmaningar

Åtskilliga företag har ett behov av att snabbt kunna producera meddelanden av hög kvalitet till sina kunder. Många använder MS Word eftersom det är ett program som de känner till, men om de i stället väljer PARIS Desktop kan de få samma resultat och dessutom förbättra dokumenten betydligt.

Huvudutmaningar

 • Dokument som t.ex. rabattkuponger, som det ska finnas en streckkod på för att de ska kunna bearbetas när de returneras
 • Dokument som måste förändras från sida till sida beroende på innehållet i den datafil som används
 • Dokument som inte behöver skrivas ut om inte vissa kriterier uppfylls för de data som matas in
 • Dokument som tillverkas med papper från flera olika pappersfack
 • Möjligheten att ändra en parameter för hela koncernen, så att det står rätt i alla dokument
 • Förmågan att skapa ett dokument med vilken stil som helst
 • Möjlighet att förhandsgranska hela dokument, med alla variabler på plats, innan de skickas till utskrift
  • Dålig respons på opersonliga marknadsföringsdokument
  • Höga kostnader för utskrift, distribution och förvaring av stora partier marknadsföringsmaterial

Hur Xerox kan hjälpa dig

PARIS Desktop ger användaren full kontroll över stilen och utformningen av personliga dokument. Det går att förändra dokumenten närsomhelst med hjälp av Designer-modulen. Med EIP PDP-alternativet kan användaren skriva ut branschdokument som har en mycket personlig prägel vilket ger bättre respons och ökade försäljningsintäkter. Eftersom det bara är nödvändigt att göra utskrifter vid behov elimineras också onödiga kostnader för produktion och lagring av marknadsföringsmaterial.

 • Ett omfattande streckkodsbibliotek ingår, som kan användas till att infoga variabla data i streckkodsform i alla dokument
 • Med hjälp av enkla, logiska kommandon kan PARIS Desktop ändra utseendet på en sida utifrån variabla datas värde.
 • Olika pappersfack kan användas för olika sorters media, som till exempel etiketter eller perforerat papper.
 • Med hjälp av det praktiska systemfältsalternativet kan globala parametrar ändras i alla dokumentlayouter.
 • Designsystemet ger en komplett översikt över dokument medan de utformas. Det går att bläddra igenom ett dokument på flera sidor för att kontrollera att det är rätt utformat.
 • Det går att förhandsgranska dokument före utskrift, för att kontrollera att rätt formateringsregler har tillämpats.
 • Launchpad-användargränssnittet används till att välja en datafil, rätt formateringsregler och den skrivare som krävs.
 • Alla PARIS Desktop-resurser kan delas med andra användare.
 • Det går att utveckla ett obegränsat antal utskriftsprogram.

Varför välja Xerox?

 • Xerox har varit ledande inom dokumentredigerings- och utskriftslösningar i många år.
 • PARIS Desktop ger Windows-användare funktioner som tidigare bara var tillgängliga i särskilda programvarupaket.
 • Tack vare Xerox EIP-teknologi ger EIP PDP-alternativet ett smidigt användargränssnitt mellan skrivare och dator som kan användas för att skapa personliga dokument för varje bransch
 • Xerox finns till hands och hjälper gärna till med att utveckla mer avancerade program.

Resurser