Gå till huvudinnehåll

Xerox® Workplace Suite

Serverbaserad utskriftshantering på plats och mobil åtkomst till alla dina skrivare, med förstklassiga säkerhetsfunktioner, bekvämlighet och användarstatistik – allt du behöver för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Översikt

Xerox® Workplace Suite har arbetsflöden för autentisering, utskriftshantering, kostnadsstyrning, innehållssäkerhet och mobilt arbete. Den är avsedd för installation på en server för privat, säker driftsättning på plats och har en flexibel, modulär utformning som passar din verksamhet – oavsett hur många enheter du har.

Hämta broschyr

Viktiga funktioner

Autentisering och åtkomstkontroll

Autentiseringsalternativ är kompatibla med en rad olika vanliga kortläsare och kort. Välj autentisering med eller utan kort eller till och med mobil enhetsbaserad autentisering med hjälp av NFC, Xerox® Print Portal-appen och en QR-kod för att låsa upp enheter. Använd grundläggande utskriftsregler för att ta kontroll över kostnader och begränsa åtkomsten till enheter/funktioner på användar-/gruppnivå.

Enkel inloggning (SSO) till alla SSO-aktiverade tjänster på skrivaren – till exempel appar för molnanslutning. Autentisera dig enkelt på skrivaren en gång med ett kort, mobil enhet eller inloggningsuppgifter och få sedan säker tillgång till alla dina SSO-aktiverade appar på MFP utan att behöva gå igenom ytterligare tidskrävande inloggingsprocedurer.

Innehållssäkerhet

Våra funktioner för innehållssäkerhet skyddar mot förlust av data eller immateriell egendom genom att söka igenom alla dokument som kopieras, skannas eller skrivs ut via en licensierad MFP. Specifika användardefinierade termer eller textsträngar identifieras (t.ex. konfidentiellt, endast internt bruk osv.). Om någon av dessa termer hittas skickas en varning – tillsammans med jobbdetaljer och innehåll – till en administratör för uppföljning.

Mobila utskrifter

Gör utskrift från mobila enheter enkelt och flexibelt. Skicka utskriftsjobb från Windows OS-enheter, Google Chromebooks, Mac OS, Linux och utskrift från mobilapp för surfplattor med iOS, Android och Windows Surface. Med ett traditionellt pull/follow-arbetsflöde kan du skicka jobb till en enda kö och användaren kan skriva ut och hämta dem när det passar dem.

Redovisning, rapportering och regler

Administratörer kan ställa in åtkomstkontroll och utskriftsregler och noggrant övervaka utskrifter i hela organisationen med konsoliderade rapporterings- och redovisningsfunktioner. Xerox Workplace Suite integreras med nätverksredovisning.

Dina utmaningar

Hantering av arbetskraft kan vara krävande, och ibland hamnar säkerhet för skrivare och dokument långt ner på listan.

Allteftersom skrivare och multifunktionsskrivare blir smartare och bättre anslutna till systemen som ditt företag använder, behöver du ett lättare sätt att hålla dem under kontroll utan för mycket åtgärder. Du behöver ett enkelt men effektivt sätt att se till att användare endast har tillgång till de system de har behörighet till samtidigt som du övervakar systemet och förhindrar att känsliga data kopieras, skrivs ut eller till och med skannas utanför nätverket.

Huvudutmaningar

Säkerhet

 • Hur kan du kontrollera och spåra vilka användare som kan kopiera, skriva ut eller till och med skanna dokument utanför företagets nätverk?
 • Hur kan du övervaka viktiga dokument och kritiskt innehåll för att förhindra dataintrång?
 • Hur kan du trappa upp säkerheten utan att införa komplicerade, tidskrävande steg för att logga in på appar för skrivare och MFP:er?

Utskriftshantering – Kostnadsstyrning

 • Hur ser du till att känsliga dokument inte hamnar i utmatningsfacket på gemensamma skrivare där de kan ses av andra användare?
 • Håll koll på dina utskriftskostnader genom att köra enkla rapporter för skrivarna för att se var användarna skriver ut och identifiera var de högsta användningskostnaderna är.
 • När du har fått en uppfattning om skrivaranvändningen kan du införa regler för att se till att användarna följer dina riktlinjer för utskrift.

Mobil användning

 • I samband med att dina medarbetare blir allt mer mobila måste du se till att de kan fortsätta vara produktiva och kan skriva ut kundinriktade dokument var de än är.
 • Företag behöver lösningar som är både användar- och IT-vänliga. Detta innefattar möjligheten att skriva ut från olika typer av mobila enheter till olika skrivarmodeller.
 • Hur gör du det enkelt för gäster, kunder eller mobila medarbetare att skriva ut på företagets olika kontor?
 • Hur hanterar du effektivt utskrifter för medarbetare med olika mobila enheter för olika skrivarmodeller på ett konsekvent och smidigt sätt?

Hur Xerox kan hjälpa dig

Varför välja Xerox?

Vårt prisbelönta alternativ med en programsvit på plats är en effektiv, modulär lösning för att hantera dokumentsäkerhet inom företaget. Lägg till funktioner efterhand som du behöver dem, allt inom ditt eget nätverk.

Säkerhetsutmaningar hanteras genom:

 • Autentisering för att kontrollera säker åtkomst till skrivaren och dina nätverksanslutna system, med hjälp av en rad olika autentiseringsmetoder, bland annat autentisering med kort och mobil enhet.
 • En förenklad metod med enkel inloggning för att få tillgång till backend-system utan tidskrävande inloggningsprocedurer.
 • Spårning av specifikt dokumentinnehåll och varningar om specificerat innehåll eller dokument kopieras, skrivs ut eller skannas.

Utmaningar för utskriftshantering och kostnadsstyrning hanteras genom:

 • En ”pull print”-funktion – jobb kan skrivas ut precis när de behövs, när användaren autentiserar sig på skrivaren. Den fungerar både för skrivare från Xerox och andra tillverkare.
 • Tack vare smidig integrering med ConnectKey kan jobbinställningar ändras, raderas eller redigeras före utskrift på enkla pekskärmar, och du undviker slöseri med utskrifter.

Mobilitetsutmaningar hanteras genom:

 • En lösning för mobila utskrifter som gör det lätt för användarna att hitta och ansluta till skrivare med vår mobilapp. Du kan se alla jobb på din mobila enhet, låsa upp skrivaren och antingen skicka utskriftsjobb direkt eller ladda upp jobb för utskrift vid ett senare tillfälle. Eller så kan du helt enkelt skicka jobbet via e-post för att skriva ut det.
 • Konvertera tillförlitligt och exakt Microsoft-dokument utan att bilder, format eller data förvanskas.

Fördelen med Xerox IT

 • Du behöver inte hantera olika drivrutiner för varje skrivare inom organisationen. Skicka jobbet till en enda utskriftskö och skriv ut på valfri ansluten skrivare.
 • Du behöver inte tänka på att hantera en rad olika mobila enheter och telefoner. Med vår mobilapp får du en smidig upplevelse på alla mobiler, oavsett modell.
 • Mindre IT-användning som frigör serverkapacitet. Minska nätverkstrafik genom att jobbet kan hämtas direkt från programmet på användarens dator när de har autentiserat sig på skrivaren.
 • Xerox Workplace Suite med flexibel licensiering är lätt att installera och hantera.