SafeCom Go Xerox

Intelligent utskriftshantering: identifiering, säkerhet och kostnadsstyrning

Översikt

SafeCom har specialiseret sig på att leverera säkra och kostnadsbesparande utskrift- och kopieringslösningar med vikt på effektivitet, användarvänlighet och miljöhänsyn. På Xerox multifunktionsskrivare (MFP) med Xerox Extensible Interface Platform (EIP) ärr det nu möjligt att integrera SafeCom med displayen på MFP'en.

Hämta broschyr

Viktiga funktioner

 • Kostnadsstyrning: Registrerade data kan användas för avdelningsvis debitering med SafeCom Tracking
 • Kostnadseffektivt: Optimal implementering av kostnadseffektiva arbetsgruppsskrivare för personliga utskrifter
 • Miljöhänsyn: Regelstyrd utskrift för besparing av toner och papper
 • Säkerhet: Pull Print och användaridentifiering vid skrivaren med hjälp av ID-kort eller användarkod säkerställer att dokumentsäkerheten inte äventyras. Utskriftsdata kan som tillval skyddas i nätverket med kryptering
 • Flexibelt: Användaren kan välja vilken skrivare dokument ska skrivas ut på, och blir därför inte beroende av att en specifik skrivare är i funktion
 • Kontroll: Registrera skrivar- och kopiatoranvändning. På multifunktionssystem kan man begära att användaren ska identifiera sig innan kopiering tillåts
 • Skalbart: Flera servrar kan samverka så att önskat antal skrivare och användare stöds på flera orter
 • Klart för storföretag: Central hantering och support för affärskritisk utskrift med Microsoft Cluster Service-support
 • Intäktsgenerering: Funktioner för förskottsbetalning för utskrift och kopiering; användare kan betala via Internet med SafeCom ePay, med kontanter i SafeCom Money Loader eller via kassaverktyget SafeCom Cashier.
 • Fakturering: Med SafeCom Billing kan kunder debiteras för utskrifts- och kopieringsjobb som är relaterade till ett visst projekt

Extensible Interface Platform-i Xerox enheter möjliggör dessa SafeCom Go Xerox-funktioner:

 • SafeCom Pull Print erbjuder användare att hämta sina utskrifter i säkerhet vid någon EIP-utrustad enhet, när och var det passar dem
 • Användaridentifikation kan ske med användarkod, passerkort eller windows login
 • Statistik över utskrifts- och kopieringsjobb med detaljerade rapporter
 • Betalnings- och debiteringssystem gör det möjligt att debitera användare, elever, kunder, avdelningar, grupper etc för utskrifts- och kopieringsjobb
 • Regelbaserade utskrifter för effektivisering och optimering av kostnader

Dina utmaningar

Bara två procent av alla företag känner till sina faktiska utskriftskostnader. Upp till 20 procent av alla utskrifter hamnar i papperskorgen. Ogenomtänkt utskrifts- och kopieringshentering kan bli dyrbart och dessutom utgöra en allvarlig säkerhetsrisk.

Huvudutmaningar

Ledning

 • Välj en utskriftsstrategi som är optimal för verksamheten och som minskar kostnaderna
 • Se till att dokumenthantering och utskrift säkerställer konfidentialitet
 • Koncentrera nödvändiga kostnader på affärskritiska behov och på att förbättra effektiviteten
 • Registrera kopiering och utskrift baserat på användare, avdelning eller maskin; internfakturera eller ta betalt via kreditkort

Inköp

 • Välj en utskriftslösning som ger hög avkastning på den gjorda investeringen när det gäller direkta och indirekta kostnader, och som möjliggör styrning eller minskning av utskriftskostnaderna, speciellt för färgutskrift
 • Skapa kostnadsmedvetenhet genom optimerat nyttjande av maskiner och minskning av dyrbar utskrift på personliga skrivare
 • Reducera slöseri med papper och toner

IT

 • Integration med befintliga passersystem
 • Centralstyrd och förenklad administration av skrivare och utskriftsköer
 • Förbättrad tillförlitlighet och reducering av supportsamtal
 • Optimalt bandbreddsnyttjande

Hur Xerox kan hjälpa dig

Med SafeCom kan användare (via ID-kort) styra utskrifter till valfri Xerox-maskin i nätverket. SafeCom reducerar stilleståndstid, kostnader samt minskar mängden uttjänt förbrukningsmateriel som behöver returneras för återvinnig samtidigt som säkerhetsnivån höjs.

 • Högre produktivitet: Med hjälp av sitt ID-kort kan användare styra utskrifter till valfri Xerox-maskin i nätverket. Om en viss maskin inte är i funktion kan användaren gå till en annan maskin och hämta ut dokumentet.
 • Ökad säkerhet och minskat slöseri: Dokument skrivs först ut när användaren har identifierat sig vid maskinen. Inga fler dokument kvarlämnade i utmatningsmagasinet och inga fler fulla papperskorgar.
 • Fullständig kontroll över utskrift och kopiering i svartvitt och färg
 • Kostnadstäckning baserat på användare eller avdelning
 • Säker utskrift och kopiering med valfritt Xerox-multifunktionssystem
 • Besparingar på upp till 25 % på förbrukningsmaterial: Gör det möjligt för alla företag att uppfylla sina miljömässiga mål
 • Kan användas i multiservermiljö
 • De allra flesta ID- eller passerkort kan användas med SafeCom

Varför välja Xerox?

 • Xerox är den enda skrivartillverkare som erbjuder fullständig direkt support både före och efter försäljning för denna Xerox/SafeCom-utskriftslösning
 • Xerox erbjuder fullständig projektrådgivning före installationen för att analysera och uppfylla den aktuella kundens specifika behov
 • Xerox erbjuder ett successivt införande för att konfirmera att lösningen överensstämmer med kundens behov
 • Xerox erbjuder en fullständig utskriftslösning med SafeCom; inte bara maskinvara
 • Xerox tillhandahåller support över hela världen för storföretagskunder

Resurser