Objectif Lune PrintShop Mail

Flexibel datautskrift, utmatningshantering och automatiserad leverans

Översikt

PrintShop Mail uppnår ett högre kommunikationsvärde för trycksaker genom personalisering. PrintShop Mail integrerar databasinformation i ett dokuments layout. Genom att dra-och-släppa databasfält till layouten i ditt dokument, skapar PrintShop Mail en länk mellan databasen och ditt dokument.

Hämta broschyr

Viktiga funktioner

 • Fristående programvara för variabel utskrift (VDP) - ej plug-in
 • Enkel att lära sig, enkel att använda
 • Tillräckligt kraftfull för vilken PostScript®-skrivare som helst, inklusive Xerox iGen3
 • Använder PostScript "forms caching" för att skicka bakgrund och bilder endast en gång till skrivare (minskad nätverksbelastning)
 • Optimerad utskriftsproduktion som stöder Optimized PostScript, VIPP, Creo VPS, PPML och EFI Fiery Freeform cacheteknologier
 • Enkel efterbehandling
 • Snabb - skriver ut i eller närapå full hastighet
 • Tillgänglig för Windows och Macintosh
 • Finns på åtta språk: engelska, spanska, tyska, franska, holländska, italienska, japanska, arabiska

Dina utmaningar

Det mesta av den tryckta kommunikationen blir inte läst eller svarad på. Svarsfrekvensen är 2 %. Det finns många verktyg för variabel utskrift som vill höja denna låga svarsfrekvens, men flera av dem har avgörande begränsningar.

Huvudutmaningar

 • Låg komplexitet VIP-verktyg för transaktionsutskrift ger höga volymer men kan endast personalisera på en mycket grundläggande nivå
 • Applikationsspecifika verktyg (plug in) finns, men kan endast användas med en designapplikation, som t.ex. Quark XPress
 • Låga hastigheter, mycket grundläggande personalisering och nätverksköer är begränsningar i MailMerge-applikationerna

Hur Xerox kan hjälpa dig

Få ut det mesta av din utskriftskommunikation genom att förbättra dina personaliserade utskick. Variabla utskrifter ökar värdet på din kommunikation och höjer svarsfrekvensen med 30-40 %.

 • Förkortar tryckprocessen och minskar nätverkstrafiken eftersom det statiska dokumentet tillsammans med länken till databasen skickas direkt till RIP:n
 • Tidsbesparande eftersom PrintShop Mail möjliggör för din PostScript-skrivare att skriva ut på maximal hastighet, eller närapå
 • Minskar tryckkostnader och pappersslöseri med effektivt arbetsflöde samt verifikations- och kontrollfunktioner
 • Använder dina befintliga designapplikationer, som t.ex. Quark XPress, PageMaker, Illustrator eller Microsoft Word
 • Använder din befintliga databas inklusive Paradox, Microsoft FoxPro, Excel och Access i Windows-versionen, och Dbase och begränsad ASCII i både Windows- och Macintosh-versionerna
 • Ökar utskriftsflödets tillförlitlighet eftersom PrintShop Mail gör att du kan utföra en resurskontroll och verifiera om all data visas på ett korrekt sätt

Varför välja Xerox?

 • Använder Xerox-teknologi inklusive snabba utskriftshastigheter, hög tillförlitlighet och en mängd möjligheter för efterbehandling
 • Enklare inköpsprocess än konkurrenterna eftersom din Xerox-representant hanterar både dina hårdvaru- och programvarubehov
 • Snabbare problemlösning med en kontakt för hårdvaru- och/eller programvarusupport - till skillnad mot konkurrenterna som har skilda kontakter för hårdvaru- och programvarusupport

Resurser