Objectif Lune PlanetPress® Suite

Variable data printing, output management and automated delivery

Översikt

PlanetPress Suite är en uppsättning programmoduler som gör det enkelt att skapa, skriva ut olika typer av data och distribuera affärsdokument och formulär. Den integrerar olika typer av data och ger avancerade, automatiserade möjligheter för hantering av arbetsflödet. Dokument som skapas med PlanetPress Suite kan skrivas ut i stora volymer, arkiveras, e-postas eller faxas som en del av en sofistikerad dokumenthanteringsfunktion för utmatning.

Viktiga funktioner

 • Du slipper skriva ut på förtryckta formulär.
 • Enkelt att hantera distribuerad utskrift av affärsdokument.
 • Omvandlar fakturor till annonsmaterial och ökar svarsfrekvens och att kunderna stannar kvar genom att dokumenten görs personliga.
 • Skriver ut komplexa affärs-, marknadsförings- eller säljdokument i hög hastighet.
 • Förhindrar fel som orsakas av manuella åtgärder och ger större flexibilitet.
 • Automatiserar arbetsflödet vid utskrift och maximerar kapaciteten för dokumenthantering för utmatning.
 • Skriv ut på alla typer av skrivare.
 • Fungerar med elektroniska dokumenthanteringssystem.
 • Kommunicerar med externa program för ytterligare automatisering eller integrering med tredjepartserbjudanden.
 • Använder inbyggda webbtjänster för att fungera med andra verktyg för arbetsflöde eller för att lägga till funktionalitet till webbsidor.

Dina utmaningar

För att leverera största möjliga värde måste affärslösningar öka organisationens effektivitet och bidra till övergripande strategiska mål. Automatisering av arbetsflödet, utformning av dokument, digital arkivering och inhämtning av information är några av lösningarna som behövs i dagens verksamheter. Men ännu viktigare är att de bästa lösningarna måste leverera mer än grundläggande funktionalitet, de måste svara mot verkliga verksamhetsbehov.

Huvudutmaningar

 • Förtryckta formulär är kostsamma, svåra att ändra, oekonomiska och kräver mycket arbete.
 • Distribution av affärsdokument kan vara en tidskrävande manuell process där det är lätt att göra fel.
 • Rädsla för dolda kostnader vid byte av värd- eller serverprogramvara kan försena uppgradering.
 • Många olika dokumenttyper kan kräva många olika system eller plattformar och därmed innebära ökade kostnader och arbetsbelastning för IT-avdelningen.
 • Minskad processeffektivitet och ökade kostnader vid distribution av dokument till avdelningskontor.
 • Utskick av fakturor som enbart anger vad som köpts och hur mycket kunden blir skyldig maximerar inte portot och arbetet som läggs på att skicka ut dem.
 • Säljmaterial i svart-vitt eller i med få färger ger låg svarsfrekvens och därmed dålig avkastning på pengarna när de skickas separat från den vanliga postgången för affärsdokument (t.ex. fakturor).
 • Marknadsavdelningar lägger ner mycket tid och pengar på att uppdatera dokumentmallar och formulär för att ge nytt utseende och känsla, sätta företagets namn på dokument eller andra marknadsföringsbehov.

Hur Xerox kan hjälpa dig

PlanetPress Suite är en prisvärd, öppen, funktionsrik programvarulösning som gör enkelt att skapa och i varierande form skriva ut affärs- och marknadsföringsdokument med varierande innehåll. Den ger också avancerade automatiserade möjligheter för hantering av distribution och arbetsflöde.

 • Minskar kostnaderna för dokumentdistribution och utskriftsarbetsflödet genom att göra det möjligt att skapa automatiserade processer baserat på verksamhetsbehov.
 • Minskar kostnader som hör ihop med utskrifter och distribution av dokument genom att ta bort behovet av dyra förtryckta formulär och gammal teknik.
 • Skapa enkelt personliga dokument och använd dina data för att effektivt nå rätt målgrupp med rätt meddelande.
 • Används för alla slags utskrifter: från mycket komplexa till dagliga utskriftsjobb med PostScript, Optimized PostScript eller Windows-utskrift.
 • Programvara med öppen arkitektur som kan integreras i miljöer utan förändringar i värdsystemet
 • Med PlanetPress Imaging Module kan du integrera dina dokument i ditt EDM-system och distribuera dem med fax eller e-post - helt utan mänsklig inblandning.
 • Använder styrkan i laserskrivare för att skriva ut även de mest komplexa affärsarbeten i eller i nästan maximalhastighet.
 • Enkelt att konfigurera säkerhetsprocesser så att dina utskriftsjobb dirigeras om till en annan enhet om den ursprungliga misslyckas.

Varför välja Xerox?

 • Xerox är världens ledande teknik- och tjänsteföretag för dokumenthantering.
 • Xerox kunnande och kontinuerliga nytänkande är internationellt erkänt.
 • Xerox professionella personal hjälper dig att välja passande lösningar efter dina behov och hjälper dig att bli mer effektiv samtidigt som dina totala utskrifts- och dokumenthanteringsrelaterade kostnader minskas.
 • PlanetPress Suite är fullständigt kompatibel med Xerox teknik.
 • Du får en komplett och integrerad lösning på alla nivåer.

Resurser