Nuance AutoStore Express

Integrera Xerox multifunktionssystem i lösningar för filsystem eller grupptillämpningar och automatisera bearbetningen

Dina utmaningar

AutoStore Express är en flexibel lösning för allt från småföretag med en eller två maskiner, till storföretag med tusentals maskiner.

Huvudutmaningar

 • Slöseri med tid och resurser på grund av ineffektiva metoder för dokumentarkivering
 • Höga kostnader för dokumentlagring
 • Förlorad produktivitet för personal som måste ägna tid åt att söka igenom arkivskåp efter dokument
 • Förlorade dokument genom att pappersdokument av misstag kastas bort eller arkiveras på fel plats
 • Många manuella processer för konvertering av pappersdokument till digitala filer
 • Osäker sändning av dokument på grund av komplexa processer
 • Underutnyttjande av dokumenthanteringssystem på grund av inkompatibla format och komplexa scanningsystem
 • Ingen centraliserad scanning
 • Komplexa programlösningar förhindrar att användare drar nytta av modern teknik

Hur Xerox kan hjälpa dig

AutoStore utökar användningsområdet för Xerox-utrustning så att den kan fungera som ett flexibelt inmatningssystem för pappersbaserad information, baserat på Xerox beprövade multifunktionssystem.

 • Förbättra produktiviteten genom att minska antalet manuella steg
 • Öka effektiviteten med enkel och universell tillgång till information i rätt format
 • Automatisera integrationen av dokument i arbetsflöden genom konvertering av dokument till lämpliga filformat, till exempel sökbara PDF-filer
 • Minska kostnaderna tack vare minskade frakt- och portokostnader, effektivare användning av utrustning och minskad användning av förbrukningsmaterial
 • Dela data och samarbeta effektivare genom effektivare sökning efter dokument och blixtsnabb dokumentöverföring
 • Minskat personalbehov för bearbetning av dokument genom automatisering av manuella processer
 • Minskad bearbetningstid genom omvandling av dokument till digitala filer som snabbt kan arkiveras och hämtas
 • Mer korrekta dokument tack vare minskad manuell registrering och ökat utnyttjande av kraftfulla inläsningsfunktioner såsom OCR, ICR, formulärigenkänning, 1D- och 2D-streckkodsigenkänning, kryptering, vattenmärkning, bildbehandling och Bates-stämpling
 • Efterlevnad av fastställda regelverk med hjälp av omfattande transaktionsspårning och dokumentsäkerhet
 • Ökad säkerhet genom kryptering av scannad information och metadatainformation

Varför välja Xerox?

 • Fullständig integration med Xerox-utrustning som stöder mallar och Extensible Interface Platform (EIP)
 • Stöd för andra Xerox-lösningar såsom Equitrac och Xerox DocuShare
 • Beprövad och stabil teknik

Resurser