Equitrac Office®

Jobbregistrering och kostnadsstyrning med det avancerade systemet Equitrac Office, som minimerar utskriftskostnader och spill och garanterar dokumentkonfidentialitet

Översikt

Equitrac Office är en intelligent lösning för utskriftshantering som ger kontroll, bekvämlighet och valfrihet – användarnas behov uppfylls samtidigt som IT-systemet förenklas. Equitrac Office är en avancerad lösning för jobbregistrering och kostnadsstyrning som gör det möjligt för företag att minska utskriftskostnaderna, utnyttja kontorsutrustningen så effektivt som möjligt, minska spill, garantera dokumentkonfidentialitet och öka lönsamheten.

Viktiga funktioner

 • Registrering av hur och av vem skrivare och kopiatorer används
 • Analys av vilka maskiner som över- eller underutnyttjas och när arbetstoppar infaller
 • Fördelning av kostnader på avdelning, kostnadsställe, projekt eller kund
 • Styrning av vem som får använda viss utrustning, hur den får användas samt i vilken omfattning
 • Transparent integration med företagets befintliga IT-infrastruktur; fungerar med alla nätverksförberedda skrivare, kopiatorer och multifunktionssystem
 • Skalbart från små arbetsplatser med en enda maskin och en enskild användare, till storföretag med många olika arbetsplatser och tusentals maskiner och användare
 • Med I-Queue kan du välja en utskriftskö och en universell drivrutin för alla jobb som säkert kan skickas till en multifunktionsskrivare, oavsett typ var som helst på nätverket
 • Med webbaserade System Manager kan administratörer snabbt och enkelt hålla kontolistor och faktureringskoder för användare och avdelningar uppdaterade via Internet
 • Med funktionen Mobile Web kan användare skicka dokument från mobila enheter
 • Med Capture and Send kan användare samla in pappersbaserad information, omvandla den och skicka den till olika platser

Dina utmaningar

Analys av företagets kostnader för utskrift och kopiering är nödvändig för kostnadsstyrning och maximal avkastning på investeringar (ROI). Samtidigt måste produktiviteten hållas så hög som möjligt så att lönsamheten maximeras.

Huvudutmaningar

 • Slöseri med tid, pengar och resurser på grund av ineffektiv utskrift och kopiering
 • Onödigt stora maskinkostnader på grund av ineffektiv användning av nuvarande utrustning eller onödiga maskininköp
 • Ineffektiv färganvändning i jobb där färg inte är motiverad
 • Felaktig kostnadsfördelning på grund av att det råder oklarhet om vilka avdelningar eller kostnadsställen som använder utrustningen
 • Bristande säkerhet genom att konfidentiella eller känsliga utskrifter exponeras för all personal
 • Försämrad produktivitet på grund av användning av kostnadsstyrningsverktyg som är svåra att använda, implementera och underhålla
 • Överbelastning av IT-supportresurser med onödigt många utskriftsrelaterade frågor
 • Överkonsumtion av naturresurser på grund av dåligt tillvaratagande av utskrifter och kopior

Hur Xerox kan hjälpa dig

Equitrac Office använder enkla och effektiva verktyg för kostnadsstyrning och effektiv användning av företagets skrivar- och kopiatorpark och som samtidigt tillförsäkrar maximal kontorsproduktivitet.

 • Bättre kostnadstäckning tack vare korrekt debitering av dokument till avdelningar eller kostnadsställen
 • Användningsreglering ger mindre spill tack vare styrning av vilka som får använda en viss maskin, och i vilken omfattning
 • Säkerhet och konfidentialitet genom att användarna måste ange en PIN-kod vid hämtning av utskrifter vid maskinen
 • Högre produktivitet genom att användarna tillåts använda den maskin som är placerad närmast arbetsplatsen, och att de kan undvika maskiner som är otillgängliga för tillfället
 • Detaljerad information om utskriftsjobb via utförliga rapporter sorterade på användare, avdelning, kostnadsställe eller maskin
 • Högre avkastning på gjorda investeringar (ROI) tack vare centraliserad administration av utrustning, vilket resulterar i minskat behov av IT-resurser, högre servicegrad och mindre supportbehov
 • Miljöskydd genom lägre förbrukning av naturresurser

Varför välja Xerox?

 • Smidigare inköpsprocess jämfört med konkurrenterna tack vare att din Xerox-representant hanterar både dina maskinvaru- och programvarubehov
 • Snabbare problemlösning med en gemensam kontaktpunkt för maskinvaru- och programvarusupport, till skillnad från konkurrenterna som har separata kontakter för maskinvaru- och programvarusupport

Utmärkelser

Buyer's Lab (BLI)

BLI named Xerox's line of document imaging solutions, including Equitrac Office, their 2017 Document Imaging Software Line of the Year. "According to our analysis, Xerox offers an unmatched portfolio of both first-party and third-party software solutions."

Resurser