WorkCentre™ Pro C2128/C2636/C3545

Specifikationer

Modellkonfiguration

Modell
WCPC2128
WCPC2636
WCPC3545
Standardfunktioner Kopiera, Skriv ut Kopiera, Skriv ut Kopiera, Skriv ut
Extrafunktioner Nätverksavläsning, Skicka epost, Fax (enkel eller dubbel telefonlinje), Internet-fax, Redovisning Nätverksavläsning, Skicka epost, Fax (enkel eller dubbel telefonlinje), Internet-fax, Redovisning Nätverksavläsning, Skicka epost, Fax (enkel eller dubbel telefonlinje), Internet-fax, Redovisning
Kopiering/utskrift Hastighet Färg: upp till 21 sid/min
Svart: upp till 28 sid/min
Färg: upp till 26 sid/min
Svart: upp till 36 sid/min
Färg: upp till 35 sid/min
Svart: upp till 45 sid/min
Första sidan 6,1 sekunder svartvit / 8,5 sekunder färg 6,1 sekunder svartvit / 8,5 sekunder färg 6,1 sekunder svartvit / 8,5 sekunder färg
Dubbelsidigt Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1) Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1) Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1)
Dokumentmatare 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original
Scanninghastighet i nätverk Scanning med 32 sid/min i svartvitt, 22 sid/min i färg, A4, med matning från papperets långsida Scanning med 32 sid/min i svartvitt, 22 sid/min i färg, A4, med matning från papperets långsida Scanning med 32 sid/min i svartvitt, 22 sid/min i färg, A4, med matning från papperets långsida
Månatlig utskriftsvolym 80,000 100,000 135,000
Modell WCPC2128 WCPC2636 WCPC3545
Standardfunktioner Kopiera, Skriv ut Kopiera, Skriv ut Kopiera, Skriv ut
Extrafunktioner Nätverksavläsning, Skicka epost, Fax (enkel eller dubbel telefonlinje), Internet-fax, Redovisning Nätverksavläsning, Skicka epost, Fax (enkel eller dubbel telefonlinje), Internet-fax, Redovisning Nätverksavläsning, Skicka epost, Fax (enkel eller dubbel telefonlinje), Internet-fax, Redovisning
Kopiering/utskrift Hastighet Färg: upp till 21 sid/min
Svart: upp till 28 sid/min
Färg: upp till 26 sid/min
Svart: upp till 36 sid/min
Färg: upp till 35 sid/min
Svart: upp till 45 sid/min
Första sidan 6,1 sekunder svartvit / 8,5 sekunder färg 6,1 sekunder svartvit / 8,5 sekunder färg 6,1 sekunder svartvit / 8,5 sekunder färg
Dubbelsidigt Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1) Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1) Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1)
Dokumentmatare 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original
Scanninghastighet i nätverk Scanning med 32 sid/min i svartvitt, 22 sid/min i färg, A4, med matning från papperets långsida Scanning med 32 sid/min i svartvitt, 22 sid/min i färg, A4, med matning från papperets långsida Scanning med 32 sid/min i svartvitt, 22 sid/min i färg, A4, med matning från papperets långsida
Månatlig utskriftsvolym 80,000 100,000 135,000

Kopiering

Kopiatorsupplösning 600 x 600 dpi
Dubbelsidigt Ja (1-1, 1-2, 2-2, 2-1)
Förminskning/Förstoring Steglös zoom från 25% - 400% i steg om 1%
Anamorfisk zoom
Sex inställbara procentvärden
Produktivitet Inläsning en gång för utskrift av flera kopior, elektronisk försortering
Flera kopior 1 till 9 999

Utskrift

Teknik Laser
Utskriftsupplösning PostScript-emulering: 600 x 600 dpi: 1 200 x 1 200 dpi*
PCL-emulering: 600 x 600 dpi

* 1200 x 1200 dpi stöds ej för A3-format
Dubbelsidig Ja
PDLs PostScript® 3-emulering
TIFF
PCL 5c-emulering (PCL5e)
PDF 1.3
LCDS, SCS, XES och IPDS via tredjepartslösningar
Operativsystem Microsoft® Windows® 95, 98, Millennium® (Me), NT® 4.0, 2000, XP®, Windows Server 2003, Windows® Vista
Citrix
Novell® NetWare® 4.x, 5.x, 6
Mac OS® 8.x, 9.x, OS X
Solaris® 2.5.1, 2.6 och senare
HP-UX® 10.2, 11.x
IBM AIX® 4.2 och senare

Linux® Intel®
– Red Hat®
– Caldera®
– Mandrake™ (LPRNG-arkitektur)
– Corel® (i386)
– TurboLinux® (i386)
– SuSE® (i386)

Linux Power PC®
– TurboLinux Server 6.0.2
Nätverksprotokoll TCP/IP: Internet Printing Protocol (IPP), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, HTTP
Netware: Bindery och NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (med Server Gateway)
AppleTalk®: EtherTalk®
Microsoft Windows-nätverk via IP och NetBEUI
Gränssnitt Ethernet 100BaseT/10BaseT, 10Base2, 10Base5 via adapter
USB 1.1 (tillval)
Trådlöst Ethernet (IEEE 802.11b) via tredjepartsadapter

Scanna

Funktion Nätverksscanning
Upplösning 600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
Antal bitar: 1 bit (svartvitt)‚ 8 bitar (gråskala)‚ 24 bitar (färg)
Scanningformat TIFF 6.0 med JPEG- och G4 MMR-komprimering (en eller flera sidor)
PDF med G4 MMR-‚ MRC- eller JPEG-komprimering
JPEG
Scanningfunktioner Scanning till nätverksserver
Scanning till e-post via SMTP-adresser eller via olika program för nätverksscanning
Scanning till programvara (arbetsflödes- eller dokumenthanteringssystem/jobblager)
Scanning till webbmappar i Microsoft Exchange 2000
Scanning till webbsida
Scanning till fjärrskrivare
Scanning till PC Desktop (tm) (Standard- och Deluxe-version)
Scanning till Windows XP-klient via WIA (Windows Image Acquisition)
Scanningsprogramvara Scan to PC Desktop™ Standard
– Kan användas antingen fristående eller serverbaserat, och består av verktyg för inläsning, arkivering, redigering och organisering av dokument
– ScanSoft PaperPort SE 2.0: dokumenthanteringsprogram
– ScanSoft OmniPage SE 1.0 (för Distribution Server-installation) och ScanSoft OmniPage SE 2.0 (för klientinstallation): program för OCR och filkonvertering
– Image Retriever: helautomatiserad hämtning av scannade filer direkt från en scannerkonfigurerad Xerox WorkCentre Pro-maskin till användarens dator.

Scan to PC Desktop™ Deluxe
– Kan användas antingen fristående eller serverbaserat, och består av verktyg för inläsning, arkivering, redigering och organisering av dokument
– ScanSoft PaperPort Pro 9.0 Office: dokumenthanteringsprogram
– ScanSoft OmniPage Pro 11.0 (för Distribution Server-installation) och ScanSoft OmniPage Pro 12.0
(för klientinstallation): program för OCR och filkonvertering
– Image Retriever: helautomatiserad hämtning av scannade filer direkt från en scannerkonfigurerad Xerox WorkCentre Pro-maskin till användarens dator. Inkluderar pollning av inkommande e-post

Faxning

Funktion Internetfax (färgdokument), nätverksfax via server, telefonfax
Faxsnelheid Ett eller två V.34-modem: 33,6 kbps. Överföringstid mindre än fyra sekunder per sida. ISDN via tredjepartsadapter
Modemhastighet 33,6 kbps.
Datakompression MMR/MR/MH/G3/SuperG3
Upplösning ITU (CCITT) grupp 3, upplösningar: superfin (600 x 600 dpi)‚ fin (200 x 200 dpi)‚ standard (200 x 100 dpi)
Faxminne 1 linje – 32 MB
2 linjer – 256 MB
Uppringning Automatisk återuppringning, batch-sändning
Totalt 200 snabbnummer
Upp till 200 grupper med upp till 200 mottagare per grupp
1 000 snabbnummer
Upp till 400 grupper med upp till 400 mottagare per grupp
Faxfunktioner Sändningsfunktioner
- Automatisk förminskning vid överföring
- Jobbstatus sida för sida visas på manöverpanelen
- Faxning från glasskiva
- Fördröjd faxning
- Automatiskt omsändningsminne
- Automatiskt försättsblad
- Prioritetssändning
- Gruppsändning

Mottagningsfunktioner
- Enkel- eller dubbelsidigt, häftat eller ohäftat
- Förminskning i förhållande till pappersstorleken
- Skräpfaxspärr

Faxrapporter
- Aktivitetsrapport
- Gruppfaxning/multipollning
- Telefonbok
- Överföringsbekräftelse
- Väntande fax
- Brevlåda

Skicka e-post

Funktion Färgscanning‚ gråskala, svartvitt
Dokument kan skickas som e-brev direkt från maskinen
Manuellt val av e-postadress, eller via central adressbok (Exchange/Notes/LDAP)
E-post filformat TIFF 6.0 med JPEG- och G4 MMR-komprimering (en eller flera sidor)
PDF‚ MRC‚ JPEG‚ G4 MMR
JPEG
E-post funktioner Inloggning med nätverksanvändarnamn och lösenord
Stöd för Kerberos (Windows NT 4.0/UNIX/Windows 2003 Server)
SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows 2003 Server)
Novell NetWare 4.x/5.x/6.xv
Gästinloggning med säkerhetskodv
Central adressbok via LDAP v3
Hämtad adressbok (kommaseparerat filformat)
Upplösning 600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
Antal bitar: 1 bit (svartvitt)‚ 8 bitar (gråskala)‚ 24 bitar (färg)
Nätverksprotokoll SMTP, MIME-kodning

Tillbehör

Tillbehör Office efterbehandlingsenhet
Advanced Office efterbehandlingsenhet
Professionell efterbehandlingsenhet
Enlinjersfax
Tvålinjersfax
Gränssnitt för tredjepartsutrustning
Nätverksredovisning
Programmet Network Scanning With E-Mail
Integrering med nätverksfaxserver, Internet-faxning
Dataöverskrivning
Programmet Scan to PC Desktop Client (Standard eller Deluxe)
USB-port (utskrift)
Högkapacitetsmagasin
Tre magasin
Ett magasin samt skåp

Pappershantering

Inmatningskapacitet Ett-magasinsmodul med kabinett (totalt 1 140 ark): Lägger till ett 520-arks pappersmagasin
Tre-magasins-modul (Totalt 2 180 ark): Lägger till tre 520-arks pappersmagasin
Pappersmagasin, hög kapacitet – tillval (totalt 3 140 ark): Lägger till ett 520-arks pappersmagasin och två magasin med kapacitet för totalt 2 000 ark
Pappersformat Magasin med frontpåfyllning (standard): A5/148 x 210 mm to A3/210 x 420 mm
Snabbmagasin: A6/105 x 148 mm to 320 x 483 mm
Pappersvikt Magasin med frontpåfyllning (standard): 64 - 220 g/m2
Snabbmagasin: 60 - 220 g/m2
Dokumentmatare 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original
Utmatningskapacitet Sorteringsmagasin, mittmonterat
- Sorteringsmagasin: 400 ark (200 ark med efterbehandlingsenhet)

3 efterbehandlingsalternativ:

Office efterbehandlingsenhet
- Sorteringsmagasin: 1 000 ark
- Storlekar: B5/182 x 257 mm till A3/297 x 420 mm
- Pappersvikter: 64 - 105 g/m2
- Häftning
   » Enkel och dubbel
   » Automatisk häftning (max 50 ark), 80 g/m2
   » A3‚ A4‚ B4, B5, Letter‚ Legal‚ tabloid

Advanced Office efterbehandlingsenhet
- Övre magasin: 500 ark
- Magasin för sortering och häftning: 3 000 ark
- Storlekar: B5 till A3
- Pappersvikter: 60 - 220 g/m2
- Häftning:
   » Enkel, dubbel och fyrdubbel
   » Automatisk häftning (max 50 ark), 90 g/m2
   » A3‚ A4‚ B4, B5, Letter‚ Legal‚ tabloid
- Hålslagning: Två- och fyrhålshålslagning

Professionell efterbehandlingsenhet
- Övre magasin: 500 ark
- Magasin för sortering och häftning: 1 500 ark
- Storlekar: B5 till A3
- Pappersvikter: 60 - 220 g/m2
- Häftning:
   » Enkel, dubbel och fyrdubbel
   » Automatisk häftning (max 50 ark), 90 g/m2
   » A3, A4, B4 och B5
- Häftesmagasin:
   » Sadelhäftning upp till 15 ark (169 g/m2 plus 14 ark med 90 g/m2)
   » V-vikning upp till 5 ark
   » A3‚ A4‚ Letter‚ Legal‚ tabloid
- Hålslagning: Två- och fyrhålshålslagning
Utskriftsmaterial Vanligt kopieringspapper
Brevpapper
Förtryckta formulär
Omslag
Hålslagetv Återvunnet papper
OH-film
Kartong
Glättat
Tunt papper (snabbmagasin)
Etiketter (snabbmagasin)
Kuvert (snabbmagasin)

Minne

Enhetsminne Skriv ut: 128 MB RAM (max 256 MB)
Hårddisk: Minimum 40 GB

Försorteringsminne: 256 MB RAM som standard
Minne: 40 GB hårddisk

Mått

Mått Komplett system: 1 346 x 636 x 1 116 mm Vikt: 257 kg

Elanslutning

Strömförsörjning 230 V, 50/60 Hz
Energiförbrukning Se specifikationsark

Miljökrav

Temperatur Temperaturintervall: 10 - 32 °C
Luftfuktighet Relativ luftfuktighet: 10 - 85 %

Övervakning

Funktioner för enhetshantering Övervakningsstöd:
- SNMP version 1 och SNMP version 2c via TCP/IP och IPX
- MIB-åtkomst (IETF-MIB II RFC 1213), värdresurser
- MIB RFC 2790, skrivare MIB RFC 1759 v. 2
CentreWare Network Services, Xerox CentreWare Web, Novell NDPS/NEPS (gateway for WorkCentre Pro), Xerox CentreWare® for Unicenter TNG®, Xerox CentreWare® for Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® MC for Microsoft Management Console (MMC), Xerox CentreWare® for HP® OpenView®, Xerox Device Types for SAP Environment, Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (Optional), Xerox Barcode Pro PS (optional)

Förbrukning

Uppskattad livslängd Tonerkassett: 26 000 sidor vid 5 % täckning
Häftklammer: 5 000 per kassett (3 kassett behållare vardera)

Säkerhetsmärkning

Säkerhetsmärkning FCC klass A-kompatibel (USA), DOC klass A-kompatibel (Kanada)
89/336/EEC (Europa)
UL-listning (UL 1950, Third Edition)
CB-certifierad (IEC 60950/EN 60950)
73/23/EEC (Europa)
Provad och godkänd av Novell
Windows Hardware Quality Labs