Modellkonfiguration

Modell
8560MFP/AN
8560MFP/AD
8560MFP/AT
8560MFP/AX
Utskriftshastighet Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Rekommenderad månatlig utskriftsvolym Upp till 6.000 sidor Upp till 6.000 sidor Upp till 6.000 sidor Upp till 6.000 sidor
Månatlig utskriftsvolym Upp till 85 000 sid/mån Upp till 85 000 sid/mån Upp till 85 000 sid/mån Upp till 85 000 sid/mån
Kapacitet för utskriftsmaterial Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Dokumentglas

Tillval
Magasin 3: 525 ark
Magasin 4: 525 ark
Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark

Tillval
Magasin 3: 525 ark
Magasin 4: 525 ark
Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Magasin 3: 525 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark

Tillval
Magasin 4: 525 ark
Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Magasin 3: 525 ark
Magasin 4: 525 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark
Pappersutmatning 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark
Tid för första sidan, kopiering Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg
Kopiatorupplösning 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Kopierings​funktioner Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition
Tid för första sidan, utskrift Så snabbt som 6 sekunder Så snabbt som 6 sekunder Så snabbt som 6 sekunder Så snabbt som 6 sekunder
Utskriftsupplösning Upp till 2400 Finepoint™ Upp till 2400 Finepoint™ Upp till 2400 Finepoint™ Upp till 2400 Finepoint™
Minne Standard / Max 512 MB/1 GB 512 MB/1 GB 512 MB/1 GB 1 GB/1 GB
Processor PowerPC® 600 MHz PowerPC® 600 MHz PowerPC® 600 MHz PowerPC® 600 MHz
Skrivarspråk Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering
Nätverksanslutning 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g) 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g) 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g) 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g)
Utskriftsfunktioner Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt
Scanningsdestinationer Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar
Scanningsprogramvara Tillval Tillval Tillval Standard
Faxfunktioner 33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
Garanti Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Modell 8560MFP/AN 8560MFP/AD 8560MFP/AT 8560MFP/AX
Utskriftshastighet Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Färg: upp till 30 sid/min
Svart: upp till 30 sid/min
Rekommenderad månatlig utskriftsvolym Upp till 6.000 sidor Upp till 6.000 sidor Upp till 6.000 sidor Upp till 6.000 sidor
Månatlig utskriftsvolym Upp till 85 000 sid/mån Upp till 85 000 sid/mån Upp till 85 000 sid/mån Upp till 85 000 sid/mån
Kapacitet för utskriftsmaterial Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Dokumentglas

Tillval
Magasin 3: 525 ark
Magasin 4: 525 ark
Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark

Tillval
Magasin 3: 525 ark
Magasin 4: 525 ark
Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Magasin 3: 525 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark

Tillval
Magasin 4: 525 ark
Standard
Magasin 1: 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Magasin 3: 525 ark
Magasin 4: 525 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark
Pappersutmatning 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark
Tid för första sidan, kopiering Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg Så snabbt som 15 sekunder svartvitt / 15 sekunder färg
Kopiatorupplösning 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Kopierings​funktioner Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition Bokkopiering, häftesproduktion, sortering, omslag, bildcentrering, bildförskjutning, fl era sidor per ark, förminskning/förstoring, bildrepetition
Tid för första sidan, utskrift Så snabbt som 6 sekunder Så snabbt som 6 sekunder Så snabbt som 6 sekunder Så snabbt som 6 sekunder
Utskriftsupplösning Upp till 2400 Finepoint™ Upp till 2400 Finepoint™ Upp till 2400 Finepoint™ Upp till 2400 Finepoint™
Minne Standard / Max 512 MB/1 GB 512 MB/1 GB 512 MB/1 GB 1 GB/1 GB
Processor PowerPC® 600 MHz PowerPC® 600 MHz PowerPC® 600 MHz PowerPC® 600 MHz
Skrivarspråk Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering Äkta Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-emulering
Nätverksanslutning 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g) 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g) 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g) 10/100Base TX Ethernet, USB 2.0, trådlös adapter som tillval (802.11 a/b/g)
Utskriftsfunktioner Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt Anpassade pappersstorlekar‚ Xerox installationsprogramvara‚ Intelligent Ready, häftesutskrift (kräver duplex), automatiskt magasinsval, fjärrutskrift, jobbredovisning, skrivarnätverk, enbart svartvitt
Scanningsdestinationer Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar Scanning till PC/Mac, scanning till brevlåda, scanning till TWAIN, scanning till e-post, scanning till systemets hårddisk, scanning till användarnamn, scanning till allmänna/privata mappar
Scanningsprogramvara Tillval Tillval Tillval Standard
Faxfunktioner 33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
33,6 kbps Super G3, snabbnummer till 200 enskilda/100 grupper, faxning till flera adresser, faxsäkerhet*

* - Analog telefonlinje krävs.
Garanti Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.
Ett års på plats-garanti*

*För produkter som köps med "PagePack"-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.

Övervakning

Funktioner för enhetshantering Microsoft, Novell och UNIX, Xerox inbyggda CentreWare® IS-webbserver, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, användningsanalys, konfigureringskort, PrintingScout™, MaiLinX e-postrapportering, PhaserSMART®

Skrivardrivrutiner

Skrivardrivrutiner Windows® XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X version 10.3 och senare, Novell NetWare® 5.x/6.5 (endast NPDS), UNIX/Linux (se webbplatsen), Xerox Walk-Up®-skrivardrivrutiner

Pappershantering

Papperskapacitet Magasin 1 (Kombimagasin): 100 ark
Magasin 2: 525 ark
Magasin 3 (tillval): 525 ark
Magasin 4 (tillval): 525 ark
Pappersformat Magasin 1 (Kombimagasin): Storlekar: #10 Commercial, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, C5 kuvert, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, DL kuvert, Executive, ISO-B5, Registerkort, Villkor, Letter, Monarch, Statement, US Folio; Anpassade storlekar: 89 x 127 mm to 216 x 356 mm
Magasin 2: Storlekar: #10 Commercial, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, C5 kuvert, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, DL kuvert, Executive, ISO-B5, Registerkort, Villkor, Letter, Monarch, Statement, US Folio
Magasin 3 (tillval): Storlekar: #10 Commercial, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, C5 kuvert, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, DL kuvert, Executive, ISO-B5, Registerkort, Villkor, Letter, Monarch, Statement, US Folio
Magasin 4 (tillval): Storlekar: #10 Commercial, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, C5 kuvert, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, DL kuvert, Executive, ISO-B5, Registerkort, Villkor, Letter, Monarch, Statement, US Folio
Pappersvikt Magasin 1 (Kombimagasin): 60 to 220 gsm
Magasin 2: 60 to 120 gsm
Magasin 3 (tillval): 60 to 120 gsm
Magasin 4 (tillval): 60 to 120 gsm
Utskriftsmaterial Magasin 1 (Kombimagasin): Brevpapper, Visitkort, Kartong, Bestruket, Omslag, Duradocument-papper, Kuvert, Glättat, Gratulationskort, Tjockt, Hålslaget, Registerkort, Etiketter, Brevhuvud, Tunt papper, Fotopapper, Vanligt papper, Förtryckta formulär, Återvunnet papper, OH-film, Broschyrpapper, vikt tre gånger
Magasin 2: Brevpapper, Visitkort, Kartong, Duradocument-papper, Glättat, Etiketter, Brevhuvud, Fotopapper, Vanligt papper, Återvunnet papper, OH-film, Broschyrpapper, vikt tre gånger
Magasin 3 (tillval): Brevpapper, Visitkort, Kartong, Duradocument-papper, Glättat, Etiketter, Brevhuvud, Fotopapper, Vanligt papper, Återvunnet papper, OH-film, Broschyrpapper, vikt tre gånger
Magasin 4 (tillval): Brevpapper, Visitkort, Kartong, Duradocument-papper, Glättat, Etiketter, Brevhuvud, Fotopapper, Vanligt papper, Återvunnet papper, OH-film, Broschyrpapper, vikt tre gånger

Miljökrav

Temperatur vänteläge: -30–+60 °C
drift 10–32 ° C
Luftfuktighet vänteläge 10–95 %
drift: 10–80 %
Ljudnivå drift: 54 dBA
viloläge: 33 dBA

Elanslutning

Strömförsörjning 230 V, 50/60 Hz
Energiförbrukning genomsnittlig: 230 W/
maximal: 1 500 W
uppfyller Energy Star® -bestämmelserna (ES-konfiguration)

Mått

Mått VxDxH: 532 x 665 x 620 mm, vikt: 59 kg
Extra magasin: 135 mm, vikt: 7,3 kg
Vagn som tillval: 500 x 670 x 360 mm

Bestämmelser

Bestämmelser UL-certifierad enligt 60950-1/CSA 60950-1-03 första utgåvan, FCC del 15 klass A, spänningsdirektiv 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC direktiv 89/336/EE3, GOST EN55022 klass A, EN 55024, ROHS direktiv 2002/95/EC