YSoft SafeQ Print Management Solution for Xerox Networked Printers and Multifunction Printers

YSoft SafeQ

Control, secure, and optimise print services across your organisation

YSoft SafeQ е модулен пакет за управление на печата от световна класа който дава възможност на организациите да поемат контрол върху печата, намаляване на разходите, увеличаване на сигурността на документите, повишаване на производителността на офиса и свеждане до минимум на въздействието на печата върху околната среда.

Независимо дали вашата организация е голяма банка, застрахователна компания, университет, малък независим бизнес, или бизнес с нестопанска цел или правителствена организация, YSoft SafeQ ви дава пълен достъп и контрол върху вашата печатна среда придържайки се към корпоративното управление. Тези събрани сведения спомагат за едно по-умно и по-ефективно офисното управление !

Download free trial
Свържете се със своя търговски партньор на Xerox.

Основни характеристики

 • Рrint Roaming – дава възможност за печатане на документитет където и когато поискате. Независимо от сградата, кампуса, града или континента в които се намирате, вашето печатно задание ще бъде достъпно безопасно и сигурно!
 • Печат Базиран на Правила – позволява задаване на политики за печатане базирани на достъпност за потребителя и корпоративно управление на печата.
 • Удостоверяване – сигурен достъп до вашите принтери и and копирни машини. Само удостоверени потребители имат достъп до устройствата.
 • Отчитане – предоставя консолидирани и подробни отчети по потребител, отдел и/или устройство за определяне на разпределението на разходите, консумацията, използуването и ефективността на печатната среда. Предварително дефинирани или персонализирани отчети са достъпни от уеб браузър или документи на MS excel.
 • Мобилен Печат – позволява безпроблемнo и сигурнo печатane от всяко устройство (Смарт Tелефони/iPad’s/ Лаптопи) bез да е необходимa инсталация на допълнителен софтуер или драйвери за печатане.
 • Управление на Сканирането – позволява лесно и сигурно сканиране с едно кликване и изпращане по емаил или в предварително определена папка. Работните потоци могат да бъдат персонализирани и безпроблемно интегрирани към работните процеси.
 • Кредит и Плащания – самообслужване на заплатен печат използван в образоватения сектор и центрове за копиране.
 • Тази функция добавя друго измерение към отчитането на печата чрез разпределяне на разходите за специфичните клиенти или проекти.
 • Прогесионални Услуги – гарантира безпроблемен дизаин, доставка и исползуване на пакета от решения YSoft SafeQ чрез нашата стандартизирана структура за Глобално Оперативно Превъзходство.
 • Софтуерен абонамент – предлага ниска първоначална цена за решенията на YSoft SafeQ позволяваики ви да плащате само за устройствата които използувате.
Повечето организации нямат идея за разходите свързани с печата или как се използват техните принтери. Това затруднява оптимизирането на печата и идентифицирането на възможностите за намаляване на разходите, спазване на сигурността и повишаване на производителността.

YSoft SafeQ предлага изпитани решения за наблюдение и управление на печата, намаляване на разходите, увеличаване на ефикастността, предпазване на данните и на околната среда.

Ключови предизвикателства

 • Неизвестни разходи по печата. Непълноценното наблюдение и липсата на централизирано отчитане на печата прави трудно оптимизирането и идентифицирането на разходите.
 • Неефикасни работни потоци. Потребителите изпълняват допълнителни задачи, които водят до загуба на време и по-ниска производителност.
 • Намалена продуктивност. Неспособността на потребителите да печатат на най-удобния за тях принтер или да изпращат задания дистанционно води до намаляване на производителността.
 • Неотчетени разходи. Непълноценното разпределение на заданията за печат води до разходи, които не са отчетени.
 • Рискове за сигурността. Поверителни данни, могат да бъдат изложени на неоторизирани служители което може да дожеде до нарушения.
 • Увреждане на околната среда. Разхода на хартия, консумативи и електричество води до ненужни разходи и до подкопаване на корпоративната социална отговорност на организацията.
 • Администрацията отнема много време. Текущото управление включващо достъпа и правата на потребителите е трудно, неефективно и отнема много време.
Решението за управление на печата YSoft SafeQ интегрира безпроблемно с принтерите на Xerox и се възползват от техните преимущества за да направи цялата печатната среда по-интелигентана, контролирана, сигурна, продуктивна и ефикасна.
 • Подробното отчитане намалява разходите – централизираните задълбочени отчети по печата, копирането и сканирането позволяват по добър контрол на разходите.
 • Опростени работни потоци – улесняват печата, копирането и сканирането с помощта на лесни менюта на тъчскрийна на всеки принтер.
 • По-голяма производителност – Потребителите могат да печатат на най-удобния за тях принтер и да изпращат задания за печат дистанционно чрез мобилно печатане.
 • Отчетност на многостъпкови проекти – позволява заданията да бъдат отчетени на външни клиенти или отдели за по-точно фактуриране и бюджетиране.
 • Удостоверяване на потребителя и защитен печат – защитава данните и гарантира спазването на регулаторните изисквания.
 • Ползи за околната среда – включват намаление на употребата на хартия и тонер и възможност за отчитане на използването на природните ресурси.
 • Лесно администриране – Централизирано управление на печатната среда използвайки правила, роли и права на потребителите.

Защо да изберем Xerox

С Xerox и YSoft SafeQ, имате несравним контрол над вашата печатна среда.
 • Оптимизиране на печатната среда. Пълната гама от мултифункционални устрииства комбинирана с пълноценното отчитане на YSoft SafeQ дава възможност на организацийте да инсталират оптимална печатна среда, която работи по-ефективно.
 • Сигурност на информацията. Лесното удостоверяване на потребителя на принтера, сигурните опашки за печат и печата базиран на правила, гарантират сигурността на документите и информацията.
 • Упълномощаване на служителите. YSoft SafeQ позволява на потребителите да се възползват изцяло от възможностите на принтерите Xerox чрез функции, които улесняват печата, копирането и сканирането като например като роуминг на печата, фаворити документи, мобилен печат и др.
 • Намаление на разходите. Ефективните принтери на Xerox комбинирани с решението YSoft SafeQ помогат за отстраняването на разноските чрез по-добро отчитане на разходите, по-малко ненужни задания и повече екологични спестявания.
Отличените с награди копирни машини, принтери и мултифункционални устройства на Xerox включват гъвкави платформи, които разполагат с широка гама софтуерни решения. Софтуерната функционалност може да варира в зависимост от модела на продукта. Свържете се с вашия местен търговски представител за подробна информация относно съвместимостта.

Multifunction / All-in-One Printers

 • Памет: 2 GB free RAM; 4 GB препоръчано
 • Свободно място на твърдия диск: 20 GB
  Подходяща връзка със устройството за съхранение, например с пропускателна способност от поне 120MB/сек и 100 IOPS за 50 принтера; моля свържете се с вашия сервизен представител за информация относно вашите индивидуални изисквания.
 • CPU: или по бърз процесор processor or faster
 • Мрежа: 1 Gbit/s
 • ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ:
  • Microsoft Windows Server 2008 (32/64bit)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64bit)
  • Microsoft Windows Server 2012 (64bit)
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 64bit