XLPrint PARIS Desktop

Το xl print PARIS Desktop είναι ένα ισχυρό σύστημα δημιουργίας εγγράφων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε γνωρίζει το Microsoft Office. Κύριος σκοπός του είναι η δημιουργία ειδικών εγγράφων με προσωπικό χαρακτήρα από αρχεία της βάσης δεδομένων του πελάτη σε οποιαδήποτε δικτυωμένη συσκευή Xerox.

Οι MFP της Xerox που διαθέτουν την Πλατφόρμα Επεκτάσιμης Διεπαφής (Extensible Interface Platform – EIP) της Xerox μπορούν να χρησιμοποιούν την επιλογή του PARIS Desktop EIP Personalised Document pack (PDP) προκειμένου να επιτρέπουν την εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων και την εκτύπωση εγγράφων με προσωπικό χαρακτήρα.
Λήψη φυλλαδίου


Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Διεπαφή χρήστη με Launchpad που χρησιμοποιείται για την επιλογή του αρχείου δεδομένων, των κανόνων μορφοποίησης και του εκτυπωτή
 • Σύστημα σχεδιασμού για διαδραστική δημιουργία εγγράφων
 • Οδηγοί (wizards) ρύθμισης ροής εργασιών
 • Οδηγοί (wizards) που βοηθούν στην επιλογή νέων σχεδίων από τη βιβλιοθήκη
 • Γραμμικοί και δισδιάστατοι ραβδοκώδικες
 • Υποστήριξη ετικετών Avery
 • Προεπισκόπηση πριν από την εκτύπωση
 • Εκτύπωση σειράς σελίδων
 • Βελτιστοποίηση για χρήστες μεγάλου όγκου
 • Δομή κοστολόγησης για κάθε προϋπολογισμό
 • Η επιλογή PARIS Desktop EIP PDP παρέχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Εκτύπωση κατά παραγγελία από την οθόνη διεπαφής χρήστη MFP
  • Έγγραφα με προσωπικό χαρακτήρα
  • Εκτυπώνετε μόνο ό,τι χρειάζεστε, όποτε το χρειάζεστε
  • Αυτόματη παραγωγή ραβδοκώδικα
  • Δυναμικό περιεχόμενο εγγράφου
  • Δυναμικές εικόνες
  • Δυναμικές υπογραφές
  • Παρέχονται τυποποιημένα βιομηχανικά πρότυπα εγγράφων
  • Περιλαμβάνεται ισχυρό εργαλείο σύνθεσης εγγράφων
Πολλές εταιρίες χρειάζεται να παράγουν ανακοινώσεις προς τους πελάτες γρήγορα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Πολλές χρησιμοποιούν το MS Word επειδή το γνωρίζουν αλλά με τη χρήση του PARIS Desktop όχι μόνο επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα αλλά βελτιώνουν επίσης σημαντικά τα έγγραφά τους.

Βασικές Προκλήσεις

 • Έγγραφα όπως τα κουπόνια που απαιτούν πληροφορίες ραβδοκώδικα για τη διεκπεραίωση
 • Έγγραφα που αλλάζουν από τη μία σελίδα στην άλλη ανάλογα με το περιεχόμενο του αρχείου δεδομένων που χρησιμοποιείται
 • Έγγραφα που δεν χρειάζονται εκτύπωση εάν δεν πληρούν ορισμένα κριτήρια στα δεδομένα εισαγωγής
 • Έγγραφα για τα οποία απαιτείται η επιλογή χαρτιού από περισσότερους του ενός δίσκους χαρτιού
 • Αλλαγή κάποιας παραμέτρου της εταιρίας άπαξ ώστε όλα τα έγγραφα να είναι σωστά
 • Ικανότητα δημιουργίας εγγράφου οποιουδήποτε στυλ απαιτείται
 • Προεπισκόπηση ολόκληρου του εγγράφου με όλες τις μεταβλητές πριν από την εντολή εκτύπωσης
 • Μικρό ποσοστό ανταπόκρισης στα έγγραφα μάρκετινγκ που δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα
 • Υψηλό κόστος εκτύπωσης, διανομής και αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων υλικού μάρκετινγκ
Το PARIS Desktop προσφέρει στο χρήστη πλήρη έλεγχο του στυλ και του design επιμέρους εγγράφων. Μπορούν να γίνουν αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας Σχεδιασμού (Designer). Το PARIS Desktop EIP Personalised Document Pack επιτρέπει την εκτύπωση εξειδικευμένων εγγράφων με πολύ προσωπικό χαρακτήρα, αυξάνοντας το ποσοστό ανταπόκρισης και τα έσοδα από τις πωλήσεις. Η λύση επίσης παρέχει δυνατότητες εκτύπωσης κατά παραγγελία, πράγμα που περιορίζει τις επενδύσεις που απαιτούνται για την παραγωγή και αποθήκευση υλικού μάρκετινγκ.
 • Περιλαμβάνει πλήρη βιβλιοθήκη ραβδοκωδικών που επιτρέπει σε οποιοδήποτε έγγραφο να περιλαμβάνει μεταβλητά δεδομένα με ραβδοκώδικα
 • Με τη χρήση απλών λογικών εντολών, το PARIS Desktop μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση μιας σελίδας βάσει του περιεχομένου των τιμών των μεταβλητών δεδομένων
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί δίσκοι χαρτιού για διαφορετικού τύπου απόθεμα, όπως ετικέτες ή διάτρητο χαρτί
 • Η επιλογή ισχυρών πεδίων συστήματος επιτρέπει την εφαρμογή αλλαγών σε γενικές παραμέτρους για κάθε διαμόρφωση κειμένου
 • Το σύστημα Σχεδιασμού προσφέρει την πλήρη προεπισκόπηση ενός εγγράφου κατά το σχεδιασμό του. Επιτρέπεται η μετακίνηση σε ένα πολυσέλιδο έγγραφο ώστε να εξασφαλιστεί η ορθότητα ενός σχεδίου
 • Πριν από την εκτύπωση, μπορεί να προβληθεί το έγγραφο ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχουν εφαρμοστεί οι σωστοί κανόνες μορφοποίησης
 • Η διεπαφή χρήστη Launchpad επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει ένα αρχείο δεδομένων, τους σωστούς κανόνες μορφοποίησης και τον απαιτούμενο εκτυπωτή
 • Όλες οι δυνατότητες του PARIS Desktop μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλους χρήστες
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εφαρμογών εκτύπωσης που μπορούν να αναπτυχθούν

Γιατί να επιλέξει κανείς Xerox;

 • Η Xerox βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή της δημιουργίας εγγράφων και των λύσεων εκτύπωσης εδώ και πολλά χρόνια
 • Το PARIS Desktop προσφέρει στο χρήστη των Windows χαρακτηριστικά που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα μόνο με εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού
 • Η τεχνολογία ΕΙΡ της Xerox επιτρέπει στο EIP Personalised Document Pack να παρέχει μία απλή διεπαφή MFP στο PARIS Desktop, η οποία επιτρέπει την παραγωγή εξειδικευμένων εγγράφων με προσωπικό χαρακτήρα
 • Η Xerox είναι στη διάθεσή σας για πιο πολύπλοκες εφαρμογές σχεδιασμού
Xerox award-winning copiers, printers, and multifunction printers include flexible platforms that accommodate a wide variety of software solutions. Software functionality may vary by product model. Contact your local sales representative for detailed compatibility information.

Πολυλειτουργικοί Εκτυπωτές

Εκτυπωτές γραφείου Φωτοαντιγραφικά Εκτυπωτές παραγωγής και ψηφιακά πιεστήρια

 • Windows 2000 / 2003 / XP
 • Minimum 600 MHz
 • Recommended 256 MB RAM
 • CD ROM for install
 • 1.5 GB free hard disk space
 • Internet Explorer 5.0 or later
 • Internet access for online registration
 • Η επιλογή EIP PDP απαιτεί επίσης τα εξής:
  • λειτουργία Microsoft PC (XP) .NET
  • Microsoft IIS
  • Microsoft Access