Xerox® DocuShare® Flex

KOBİ'ler ve kurumsal departmanlar için kapsamlı bulut içerik yönetimi

Xerox® DocuShare® Flex, şirketinizin bilgileri taramasına, toplamasına ve işlemesine izin vererek kullanılabilir verilere dönüştüren ve daha etkin, daha hızlı ve daha verimli çalışmanızı sağlayan bulut tabanlı içerik yönetim çözümüdür.

Xerox® DocuShare® Flex, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duyabileceği dosya ve görev yönetimi gibi tüm temel bilgi havuzu özelliklerini sunar. Flex ayrıca büyük şirket departmanlarını desteklemek için dokümanlara not ekleme ve çıkarma, iş süreçleri otomasyonu ve iş sistemleri koluna bağlanma gibi gelişmiş özellikler sunar.
Broşür indir


Önemli Özellikler

 • Güçlendirilmiş ve SaaS tabanlı, hızlı kurulan, hesaplı ve yönetimi kolay yepyeni DocuShare bulut platformunda sunulmaktadır
 • Not ekleme, hassas bilgileri çıkarma ve veri tabanını arayarak dokümanları akıllı bir şekilde etiketleme özellikleriyle buluta tarama ve akıllı çevrim içi doküman görüntüleme
 • Şirket kullanıcılarının günlük süreçleri otomatikleştirmesi için, iş sistemleri hattıyla entegre, sezgisel araçlar
 • İsme özel veya eş zamanlı kullanıcı lisansı için seçenekler ve ekstra veri güvenliği için içerik şifreleme
 • Xerox MFP'lerden, mobil cihazlardan ya da bilgisayarınızdan yükleme veya sürükle bırak yöntemiyle gelişmiş ve otomatik tarama yapabilmenizi sağlayan opsiyonel tarama modülü
Günümüzde iþ yerleri tamamen dijital ve mobil ortamlara dönüþüyor. Her ölçekten iþletmeler; her gün dijital ve kaðýt dokümanlarý, içerikleri ve görevleri yönetmek için çabalýyor ve müþterilere iþletme ihtiyaçlarý için tam anlamýyla dijital bir deneyim sunma ve çalýþanlarýnýn günlük çalýþmalarýný sürdürmelerini saðlama konusunda büyük bir baskýyla karþý karþýya bulunuyor.

Önemli Zorluklar

 • Görüntüleme ve Bilgi Yönetimi Derneðine (AIIM) göre, iþletmeler sürekli artan kaðýt ve dijital dokümanlarla baþ etmek zorunda kalýyor.
 • Bu içerikleri taramak ve verileri toplamak, zorluk oluþturuyor.
 • KOBÝ'lerin ve kurumsal departmanlarýn kaðýt yoðun süreçlerini otomatikleþtirmeleri gerekse de karmaþýk çözümlere adapte olmak için gerekli kaynaklardan mahrum bulunuyorlar.
 • Xerox'un yürüttüðü bir çalýþmaya göre, birçok KOBÝ kaðýt iþ akýþlarýnda zaman kaybediyor ve verimliliði artýrmayý hedefliyor.
Xerox® DocuShare® Flex, bir KOBİ veya departmanın ilave BT kaynaklarına ihtiyaç duymadan içerikleri yönetmesi için gereken tüm kabiliyetleri sunan, hızlı kurulan ve bulut tabanlı bir içerik yönetimidir. Flex güvenlidir, ölçeklenebilir ve kolay yapılandırılabilir; basit ve ileri düzey ihtiyaçlara cevap verebilir.
 • Hızlı Kurulum — Haftalar ya da aylar değil, DocuShare® Flex'i yalnızca günler içinde kurabilirsiniz.
 • Daha Az Bağımlılık — Microsoft Azure® güvenli ve özel barındırma altyapısı ve DocuShare® Flex'in otomatik ölçekleme ve gelişmiş izleme kabiliyetleriyle BT ekibiniz sunucu yönetimi yerine işletme inovasyonuna odaklanabilir.
 • Kullanımı Kolay — Modern, sezgisel arayüz sayesinde hızlı uyum ve daha az eğitim ihtiyacı...

Neden Xerox'u Seçmelisiniz?

 • Eksiksiz Xerox dijital çözümü — DocuShare® Flex, Xerox çok fonksiyonlu yazıcılarla (MFP'ler) entegre olarak etkili bir dijital iş akışında içerikleri yakalayan, yöneten ve işleyen uçtan uca dijital çözümler sunar.
 • Tek adımda buluta tarama — DocuShare® Flex Tarama Hizmetleri, Xerox MFP'lerden basit tarama için Xerox® ConnectKey® Teknolojisini kullanır.
 • Birçok kaynaktan entegre tarama — Xerox® DocuShare® Flex için Tarama eklentisi, Xerox MFP'ler, mobil cihazlar ve bilgisayarınızın ekranından sürükle-bırak yöntemi ile buluta tarama sağlar.
 • Opsiyonel eş zamanlı lisanslama ve ekstra güvenlik için şifreleme.
Ödüllü Xerox fotokopi makineleri, yazıcılar ve çok işlevli yazıcılar çok çeşitli yazılım çözümleri barındıran esnek platformlar içerir. Yazılım işlevleri ürün modeline göre değişebilir.

Çok Fonksiyonlu / Hepsi Bir Arada Yazıcılar