Xerox® DocuShare® Flex

Цялостно облачно решение за управление на съдържанието за малкия и среден бизнес и корпоративните отдели

Xerox® DocuShare® Flex Flex е базирано на облак решение за управление на съдържанието, което позволява на вашата организация да записва, извлича и обработва информация, превръщайки го в използваем интелект, така че да работите по-рационално, по-бързо и по-продуктивно.

DocuShare® Flex предлага всички възможности на основно хранилище, от които малките и средни предприятия (МСП) може да се нуждаят, като например управление на файл и задача. Flex също така предоставя разширени възможности за подпомагане на отдели в по-големите организации, като пояснение и редактиране на документ, автоматизиране на бизнес процес и връзка с бизнес системи.
Изтегляне на брошурата


Основни характеристики

 • Налична в изцяло нова платформа за облачни услуги, система DocuShare, подобрена и базирана на SaaS, която се управлява лесно, достъпна е и е лесна за администриране
 • Сканиране към облака и интелигентен онлайн преглед на документа, с пояснение, редактиране на поверителна информация и търсене в база данни за интелигентно маркиране на документи
 • Интуитивни инструменти за бизнес потребители за автоматизиране на ежедневните процеси, интегрирани в бизнес системите
 • Опции за персонално или споделено лицензиране на потребители и криптиране на съдържанието за допълнителна сигурност на данните
 • Допълнителен модул за автоматизирано сканиране и съхраняване от МФУ на Xerox, мобилни устройства, чрез качване или drag-and-drop от работния плот
Работното място днес се превръща в едно наистина цифрово и мобилно работно място. Фирмите, без значение от размера им, ежедневно се борят с управлението на електронни и хартиени документи, съдържание и задачи, и са изправени пред голям натиск да осигурят дигитален достъп за клиентите и техните бизнес изисквания и за служителите, извършващи ежедневната работа.

Ключови предизвикателства

 • Според международната асоциация за управление на корпоративното съдържание - AIIM фирмите работят с все повече хартиени и електронни документи.
 • Записването на това съдържание и извличането на данни от него е предизвикателство.
 • Малките и средни предприятия и корпоративните отдели трябва да автоматизират базираните на хартия процеси, но им липсват необходимите средства за възприемане на комплексни решения.
 • Според скорошно, поръчано от Xerox изследване много малки и средни предприятия губят време в изпълнение на задачи с хартия, и имат за цел да подобрят ефективността.
Xerox® DocuShare® Flex е базиранa на облак, лесно контролираща се система за управление на съдържанието, която снабдява всички МСП или отдели с всички възможности за управление на предизвикателствата, свързани със съдържанието, без допълнителни ИТ ресурси. Flex е сигурна, гъвкава, лесна за конфигуриране и може да се справя както с основни, така и с допълнителни изисквания.
 • Лесна за употреба — Вместо седмици или месеци, са ви нужни само няколко дни, за да започнете да използвате DocuShare® Flex.
 • Намалени зависимости — Със сигурността на Microsoft Azure® и частната хостинг инфраструктура, заедно с автоматичното мащабиране и разширените възможности за мониторинг на DocuShare® Flex, вашият ИТ екип може да се съсредоточи върху бизнес иновациите, вместо върху администрирането на сървъра.
 • Лесно използване — Съвременният, интуитивен интерфейс води до бързо адаптиране, с по-малко нужда от обучение.

Защо да изберем Xerox

 • Цялостно цифрово решение на Xerox — DocuShare® Flex се интегрира с мултифункционалните устройства (МФУ) на Xerox, за да осигури цялостни цифрови решения, които записват, управляват и обработват съдържанието в ефективен цифров работен поток.
 • Едностъпково сканиране към облака — Услугите за сканиране на DocuShare® Flex използват технологията Xerox® ConnectKey® за опростен запис от МФУ Xerox.
 • Интегрирано сканиране от множество източници — добавката Capture за Xerox® DocuShare® Flex също така позволява съхранение в облака от МФУ на Xerox, мобилни устройства и чрез drag-and-drop от работния плот на компютъра)
 • Допълнително споделено лицензиране на потребители и криптиране за допълнителна сигурност
Отличените с награди копирни машини, принтери и мултифункционални устройства на Xerox включват гъвкави платформи, които разполагат с широка гама софтуерни решения. Софтуерната функционалност може да варира в зависимост от модела на продукта. Свържете се с вашия местен търговски представител за подробна информация относно съвместимостта.

Multifunction / All-in-One Printers