Xerox CentreWare Web Provides Device Management and Manages Print Output of Xerox and Other Printers via Browser and is Free

Xerox CentreWare Web

Tüm çıkış aygıtlarını etkin bir şekilde yönetin

Xerox CentreWare Web, cihaz yönetiminde beklemediğiniz bir ek üretkenlik sağlar. Bu yenilikçi, web tarayıcısı tabanlı araç, üreticiden bağımsız olarak kuruluş çapında ağa bağlı yazıcıları ve çok işlevli cihazları yükler, yapılandırır, yönetir, izler ve rapor eder; üstelik ücretsiz!
Broşür indir


Ücretsiz İndirme
Xerox CentreWare Web ücretsiz olarak indirilebilir.
Şimdi indir

Önemli Özellikler

 • Verimi arttıran özellikler
  • Yazıcıları ve çok işlevli cihazları uzaktan yapılandırın.
  • Çok sayıda yazıcıyı grup temelli yönetim işleviyle tek bir yazıcıymış gibi yönetin.
  • Şirketin her yerinde cihaz durumunu kontrol edin.
  • Yazıcı durumuna ve sorunlarına ilişkin uyarıları alarak cihaz durumunu önceden önlemler alacak şekilde izleyin ve gündelik sorunların kullanıcı zaman kaybetmeden çözülmesini sağlayın.
  • Sorunları anında giderin.
 • Giderleri azaltan özellikler
  • Kullanım ilkelerini kolaylaştırmak için kullanıcı ve grup tarafından kullanılan yazdırma işlemini izleyin ve cihazların tüm organizasyona maksimum uygunluk sunmak üzere kullanılmasını sağlayın.
 • Güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan özellikler
  • Güvenlik ilkelerinin ve yordamlarının tutarlı ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kritik cihaz ayarlarını merkezi olarak belirleyin ve yönetin.
BT yöneticileri, birden fazla şirketin ürünü olan çok sayıda çıktı aygıtını bulma, kullanımı izleme, durumu izleme, yazılım yapılandırmalarını güncelleme, sürücü güncellemelerini dağıtma, sarf malzemelerini yönetme ve genel altyapıyı raporlama işlemleri de dahil olmak üzere sürekli olarak yönetme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bunların tümünü ve daha fazlasını yapan, kullanımı kolay, kapsamlı bir araca ihtiyaç duyarlar.

Önemli Zorluklar

 • Verimliliği arttırın
  • Ağa bağlanan tüm SNMP yazıcılarını ve çok işlevli cihazları üreticiden bağımsız olarak şirketin tamamında yönetin ve raporlayın.
  • Yazıcı kurulumunu merkezileştirme ve sistem yöneticilerinin tüm ağ protokolleri için kurma, yapılandırma ve ayarları görüntüleme işlemleri yapmasını sağlayarak aygıtları bütünleştirme görevini basitleştirme
  • Veritabanlarından ve sistemlerden kapsamlı, doğru ve anlaşılması kolay tutarlı bilgiler oluşturma
 • Giderleri azaltın
  • Yazıcı kullanımını ve faydalanma düzeylerini izleyin ve varlıkların dağıtımını optimize edin.
  • Servis aramalarını azaltın ve çıktı serisi yönetiminin etkililiğini arttırın.
 • Güvenlik bakımından kritik cihaz ayarlarını merkezi olarak yöneterek
 • güvenliği sağlayın.
Xerox CentreWare® Web, aşağıdaki önemli yararları sağlar:
 • Dağıtımı ve yönetimi kolaydır
 • Sadece Xerox aygıtlarını değil tüm SNMP uyumlu yazıcıları veya çok işlevli aygıtları destekler.
 • Aygıt entegrasyonunu kolaylaştırır - merkezi bir konumdan tüm ağ protokollerini yükleyin, yapılandırın ve görüntüleyin ve aygıt varsayılanlarını ayarlayın.
 • Yapılandırma Ayarları - yöneticilerin uyumlu Xerox cihazlarının tamamında ağ protokol, tarama, iş hesabı ve güvenlik ayarlarını tanımlamaları için şablon oluşturmalarını sağlar.
 • Yapılandırma Görevleri – kolayca oluşturulabilir, zamanlanabilir ve mantıksal (Boolean) bir ifade kullanılarak esnek bir şekilde seçilebilen bir dizi cihaza uygulanabilir.
 • HP cihazlarını yönetin – Hewlett-Packard cihazlarına özgü çeşitli ayarlar Yapılandırma Ayarları ve Görevleri ile uzaktan yönetilebilir.
 • Klonlama özelliği, bir aygıtın ayarlarını diğer benzer aygıtlara uygular - zaman ve enerji tasarrufu.
 • Uyarılara etkin bir şekilde yanıt vererek servis aramalarını ve kesintileri azaltır.
 • Kullanıcı veya aygıt ücretlendirmeleri için doğru sayaç ölçümleri sağlar.
 • Ağ hesabı etkinletirilmiş Xerox çok işlevli yazıcılarda kullanıcı düzeyindeki yazdırma, fotokopi, tarama ve sunucu faksı etkinliklerini alın ve raporlayın.
 • Mevcut bir nesneyi "İş Muhasebesi hesap tanıma alanı" ile eşlemeyi seçerek organizasyonun Etkin Dizinini güçlendirin. Bu tüm kullanıcıların hızlıca geçerli bir hesaba sahip olmasını sağlar ve otomatik olarak güncellenebilir. Artık, kullanıcılar 10'a kadar Müşteri Etkin Dizin (Active Directory) aktarabilir.
 • Tek bir çözüm olarak çalışır veya varolan yazılım/donanım yapılandırmaları ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
 • Varsayılan veya özelleştirilmiş gruplara yerleştirerek çıktı cihazları serilerini ayırır.
 • Grup yoklama özelliği, yoklama aralıklarını ve önceliğini ayarlamaya olanak tanır.

Neden Xerox'u Seçmelisiniz?

 • Çıktı cihazı yönetim alanındaki net bir öncü sayesinde görevinizi basitleştirin.
 • Büyük kuruluşlardan küçük işletmelere kadar müşterilerden sürekli geri bildirim alması sayesinde, aygıt yönetimi araçlarında Xerox devamlı yenilikçi kalmaktadır.
Farklı Xerox ürünlerinde hangi CentreWare Web özelliklerinin desteklendiğine bakın. Ödüllü Xerox fotokopi makineleri, yazıcılar ve çok işlevli yazıcılar çok çeşitli yazılım çözümleri barındıran esnek platformlar içerir. Yazılım işlevleri ürün modeline göre değişebilir.

Çok Fonksiyonlu / Hepsi Bir Arada Yazıcılar

Ofis Yazıcıları Üretim Yazıcı ve Dijital Baskı Makineleri

Donanım Gereksinimleri
 • 400'den az keşfedilebilir cihaz: 3 GHz işlemci, 1 GB RAM
 • 400'den fazla keşfedilebilir cihaz: 3 GHz işlemci, 2 GB RAM
 • 3.0 GB boş disk alanı (binlerce cihazdan iş/geçmiş veri toplama durumunda 20 GB)
İstemci Gereksinimleri

CentreWare Web'i yüklemeden önce, Microsoft 3.5.Net framework yüklemelisiniz. Xerox CentreWare® Web, istemci sistemlerde çalışan bir tarayıcıdan erişilebilecek şekilde tasarlanmıştır. En iyi performans Internet Explorer 7.0 veya üzeri bir sürüm kullanılarak elde edilebilir. Xerox CentreWare® Web'e erişebilmek için öncelikle bu tarayıcıların istemciye kurulması gerekir.

Yazılım Gereksinimleri
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2003 x64 SP2
 • Windows 7™ Professional
 • Windows 7™ Professional x64
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 x64
 • Internet Information Services 6.0 veya üzeri
 • TCP/IP etkin ağ
 • Desteklenen veri tabanları: Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2005 Express, 2008 Express
Veri tabanı, CentreWare Web ile aynı sistemde kurulabilir. Aşağıdaki yapılandırmaların herhangi biri için farklı bir veri tabanı sunucusu önerilir:
 • Eşzamanlı durum yoklaması için yapılandırılmış 20'den fazla grup
 • Belirlenmiş 20'den fazla uyarı profili
 • İş veri tüketimi haftalık 100.000 den fazla