Xerox CentreWare Web Provides Device Management and Manages Print Output of Xerox and Other Printers via Browser and is Free

Xerox CentreWare Web

Effektiv hantering av alla utskriftsenheter

Xerox CentreWare Web ger dig produktivitetsfördelar som du kanske inte förväntar dig när det gäller enhetshantering. Det nyskapande webbläsarbaserade verktyget installerar, konfigurerar, hanterar, övervakar och rapporterar om nätverksanslutna skrivare och multifunktionsenheter på företaget, oavsett tillverkare. Dessutom är det gratis!
Hämta broschyr


Hämta gratis
Xerox CentreWare Web kan hämtas utan kostnad.
Hämta nu

Viktiga funktioner

 • Funktioner som ökar produktiviteten
  • Fjärrkonfigurera skrivare och multifunktionssystem.
  • Administrera en hel grupp skrivare som om de vore en enda enhet med hjälp av gruppbaserad administrationsfunktion.
  • Kontrollera enheternas status i hela företaget.
  • Övervaka enheterna proaktivt och visa varningar om skrivarstatus och problem så att enklare problem kan lösas innan användarna drabbas av produktionsavbrott.
  • Felsökning.
 • Funktioner som sänker kostnaderna
  • Spåra skrivaranvändning per användare och grupp för att underlätta användningspolicy och se till att enheterna utplaceras på lämpligaste sätt i företaget.
 • Funktioner som ökar säkerheten
  • Hantera och administrera viktiga inställningar centralt så att säkerhetsbestämmelser och säkerhetsåtgärder införs på ett enhetligt och korrekt sätt.
IT-administratörer måste kontinuerligt utföra en mängd åtgärder på utskriftsenheter från flera olika tillverkare, till exempel användningsstatistik, statusövervakning, uppdatering av programvaror, drivrutinsuppdateringar, hantering av förbrukningsmaterial och rapportering om övergripande infrastruktur. Det krävs ett omfattande, lättanvänt verktyg som hanterar allt detta och lite till.

Huvudutmaningar

 • Öka produktiviteten
  • Administrera och rapportera om alla nätverksanslutna SNMP-skrivare och multifunktionssystem, oavsett fabrikat, i hela företaget.
  • Centralisera konfigureringen av skrivare och göra det möjligt för systemadministratörerna att installera, konfigurera och visa inställningar för alla nätverksprotokoll, vilket förenklar integreringen av utrustning
  • Sammanställa enhetlig information från databaser och system, som är omfattande, korrekt och lättförståelig
 • Sänk kostnaderna
  • Spåra skrivaranvändning och användningsgrad och optimera införandet av utrustning.
  • Minska antalet servicesamtal och öka effektiviteten vid hantering av företagets skrivarutrustning.
 • Öka säkerheten genom central hantering av viktiga inställningar.
Xerox CentreWare® Web har följande huvudsakliga fördelar:
 • Enkelt att införa och administrera
 • Stöd för alla SNMP-kompatibla skrivare och multifunktionssystem; inte enbart Xerox-utrustning.
 • Enklare integration tack vare installation, konfigurering och visning av inställningar för alla nätverksprotokoll samt inställning av standardvärden från en enda plats.
 • Konfigurationsuppsättningar – gör det möjligt för administratörerna att skapa mallar med inställningar för nätverksprotokoll, scanning, jobbredovisning och säkerhet för alla kompatibla Xerox-enheter.
 • Konfigurationsuppgifter – kan enkelt skapas, schemaläggas och tillämpas på en grupp enheter som kan väljas dynamiskt med hjälp av ett logiskt (boolskt) uttryck.
 • Hantera HP-enheter – en mängd olika inställningar som är specifika för enheter från Hewlett-Packard kan fjärrhanteras via konfigurationsuppsättningar och -uppgifter.
 • Kloning överför inställningarna från en maskin till alla övriga maskiner av samma typ, vilket sparar mycket tid och energi.
 • Minskat servicebehov och mindre stilleståndstid genom proaktiv hantering av varningsmeddelanden.
 • Korrekt mätaravläsning för faktureringsunderlag baserat på användare eller maskin.
 • Hämta och generera rapporter – om utskrift, kopiering, scanning och serverfaxning på användarnivå för Xerox multifunktionssystem som är utrustade med nätverksredovisning.
 • Utnyttja företagets Active Directory – genom att definiera befintliga objekt som "ID-fält för jobbredovisningskonto". Alla användare specificeras därmed som giltiga konton och kan uppdateras automatiskt. Upp till 10 anpassade Active Directory kan importeras.
 • Fristående lösning eller integrerad med befintliga programvaru- eller maskinvarukonfigurationer.
 • Gruppera skrivarparker genom indelning i standardgrupper och anpassade grupper.
 • Gruppollning med pollningsintervall och pollningsprioritet.

Varför välja Xerox?

 • Förenkla dina arbetsuppgifter med den obestridliga ledaren inom skrivarhantering.
 • Xerox är en nyskapare av verktyg för maskinhantering, och inspireras av kontinuerlig kundrespons från såväl stora som små företag.
Visar vilka CentreWare Web-funktioner som stöds av olika Xerox-produkter. Xerox prisbelönta kopiatorer, skrivare och flerfunktionsskrivare inkluderar flexibla plattformar som tillhandahåller ett stort utbud av programvarulösningar. Programvarans funktionalitet kan skilja mellan olika produktmodeller. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information kring kompatibiliteten.

Multifunktion/All-in-One-skrivare

Kontorsskrivare Produktion / digital tryckutrustning

Maskinvarukrav
 • Mindre än 400 identifierbara maskiner: 3 GHz-processor, 1 GB RAM
 • Mer än 400 identifierbara maskiner: 3 GHz-processor, 2 GB RAM
 • 3 GB ledigt diskutrymme (20 GB om jobb-/historikdata samlas in från tusentals maskiner)
Klientkrav

Före installation av CentreWare Web måste Microsoft Net Framework 3.5 installeras. Xerox CentreWare® Web är utformat för att användas via en webbläsare på klientsystemet. Bäst resultat uppnås med Internet Explorer 7 eller 7. Webbläsaren måste vara installerad på klienten för att Xerox CentreWare® Web ska kunna användas.

Programvarukrav
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2003 x64 SP2
 • Windows 7™ Professional
 • Windows 7™ Professional x64
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 x64
 • Internet Information Services 6.0 eller högre
 • TCP/IP-nätverk
 • Databases supported: Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2005 Express, 2008 Express
Database may be installed on the same system as CentreWare Web. A separate database server is recommended for any of the following configurations:
 • Fler än 20 grupper konfigurerade för samtidig statuspollning
 • Fler än 20 aviseringsprofiler specificerade
 • Fler än 100 000 jobb per vecka