Xerox CentreWare Web Provides Device Management and Manages Print Output of Xerox and Other Printers via Browser and is Free

Xerox CentreWare Web

נהל ביעילות את
כל התקני הפלט

Xerox CentreWare Web מספק יתרונות תפוקה נוספת שלא היית מצפה להם בניהול התקנים. כלי תוכנה חדשני זה המבוסס על דפדפן אינטרנט מתקין, מגדיר, מנהל, מנטר ומדווח במדפסות רשת והתקנים משולבים בארגון - ללא קשר ליצרן? והוא ניתן ללא תשלום!
הורד את העלון


הורדה ללא תשלום
Xerox CentreWare Web היא הורדה ללא תשלום.
הורד כעת

מאפיינים עיקריים

 • תכונות שמשפרות את התפוקה
  • הגדרה מרחוק של מדפסות והתקנים משולבים.
  • ניהול מדפסות רבות כאילו היו מדפסת אחת בעזרת פונקציית ניהול מבוסס קבוצה.
  • בדיקת מצב ההתקן ברחבי הארגון.
  • ניטור יוזם של מצב ההתקן על-ידי קבלת התראות לגבי מצב המדפסת ובעיות, מה שמאפשר פתרון בעיות יומיומיות לפני שהמשתמשים סובלים מזמני השבתה.
  • פתרון בעיות.
 • תכונות להפחתת עלויות
  • מעקב אחר השימוש במדפסת לפי משתמשים וקבוצות כדי לאפשר החלה של מדיניות שימוש ולהבטיח שההתקנים ייפרסו בצורה המתאימה ביותר בכל רחבי הארגון.
 • תכונות שמסייעות לאבטחה
  • ניהול מרכזי של הגדרות התקן קריטיות כדי להבטיח יישום עקבי ונכון של מדיניות והליכים של אבטחה.
מנהלי IT ניצבים בפני אתגר של ניהול מתמשך של צי מגוון של התקני פלט מספקים שונים, לרבות גילוי, מעקב אחר שימוש, ניטור מצב, עדכון תצורות תוכנה, פריסת עדכונים של מנהלי התקן, ניהול חומרים מתכלים ודיווח בתשתית כולה. יש להם צורך בכלי מקיף וקל לשימוש שעושה כל זאת ועוד.

אתגרים עיקריים

 • שיפור התפוקה
  • נהל ודווח על כל המדפסות מסוג SNMP וההתקנים המשולבים ברשת בכל רחבי הארגון ? ללא קשר ליצרן.
  • מרכז את הגדרת המדפסת ואפשר למנהלי מערכת להתקין, להגדיר ולהציג את ההגדרות של כל פרוטוקולי הרשת, תוך פישוט המשימה של שילוב התקנים.
  • הפק מידע עקבי ממסדי נתונים ומערכות שהוא מקיף, מדויק וקל להבנה.
 • הפחתת עלויות
  • עקוב אחר השימוש במדפסת ואחר רמות הניצול ומטב את פריסת הנכסים.
  • הפחת קריאות שירות ושפר את היעילות של ניהול צי הפלט.
 • הבטחת האבטחה על-ידי ניהול מרכזי של הגדרות התקן קריטיות לאבטחה.
Xerox CentreWare Web מספק את היתרונות העיקריים הבאים:
 • קל לפריסה ולניהול.
 • תומך בכל מדפסת התואמת ל-SNMP או התקן משולב התומך בכך, לא רק התקני Xerox.
 • מפשט שילוב התקנים - התקן, הגדר והצג הגדרות של כל פרוטוקולי הרשת והגדר ברירות מחדל של התקנים ממיקום מרכזי.
 • ערכות תצורה - מאפשרות למנהלי מערכת ליצור תבניות לקביעת הגדרות של פרוטוקולי רשת, סריקה, הנהלת חשבונות של משימות ואבטחה בין התקני Xerox תואמים.
 • משימות תצורה ? נוצרות, מתוזמנות ומוחלות בקלות על ערכת התקנים שניתן לבחור באופן גמיש באמצעות ביטוי לוגי (בוליאני).
 • ניהול התקני HP ? ניתן לנהל מרחוק מגוון הגדרות ספציפיות להתקני Hewlett-Packard באמצעות ערכות ומשימות תצורה.
 • תכונת שכפול מחילה הגדרות מהתקן אחד להתקנים דומים אחרים - וחוסכת בזמן ומאמץ.
 • מפחית קריאות שירות וזמני השבתה באמצעות תגובה יזומה להתראות.
 • מספק קריאות מדויקות של מונים לחיוב משתמשים או התקנים.
 • אחזר ודווח ? על פעילויות הדפסה, העתקה, סריקה ופקס ברמת המשתמש במדפסות משולבות של Xerox שמאפשרות הנהלת חשבונות ברשת.
 • מנף את Active Directory של הארגון ? על-ידי בחירה למפות אובייקט קיים בתור "שדה זיהוי חשבון של הנהלת חשבונות של משימות". פעולה זו מכניסה את כל המשתמשים במהירות בתור חשבונות חוקיים וניתן לעדכן זאת באופן אוטומטי. כעת למשתמשים יש אפשרות לייבא עד 10 ספריות Active Directory של לקוחות.
 • פועל בתור פתרון נפרד או משתלב לחלוטין עם תצורות תוכנה/חומרה קיימות.
 • מבחין בין ציים של התקני פלט על-ידי מיקום בקבוצות ברירת מחדל או מותאמות אישית.
 • תכונת תשאול קבוצתי מאפשרת להגדיר מרווחים ועדיפויות של תשאול.

למה לבחור ב-Xerox?

 • פשט משימות בעזרת הגורם המוביל בתחום של ניהול התקני פלט.
 • Xerox ממשיכה לחדש בכלי ניהול התקנים כתוצאה ממשוב מתמשך מלקוחות בארגונים ועסקים קטנים ובינוניים.
גלה אילו תכונות של CentreWare Web נתמכות במוצרי Xerox שונים. מכונות הצילום, המדפסות והמדפסות המשולבות עטורי הפרסים של Xerox כוללים פלטפורמות גמישות שמתאימות למגוון רחב של פתרונות תוכנה. פונקציונליות התוכנה עשויה להשתנות לפני דגם המוצר. פנה לנציגי המכירות המקומיים לקבלת מידע מפורט על תאימות.

מדפסות משולבות

מדפסות משרדיות מכונות דפוס ומכונות דפוס דיגיטליות

דרישות חומרה
 • פחות מ-‏400 התקנים הניתנים לגילוי: מעבד ‎3 GHz, ‏RAM של ‎1 GB
 • יותר מ-‏400 התקנים הניתנים לגילוי: מעבד ‎3 GHz, ‏RAM של ‎2 GB
 • שטח דיסק פנוי של ‎3.0 GB ‏(‎20 GB אם יש איסוף משימות/נתוני היסטוריה מאלפי התקנים)
דרישות לקוח

לפני התקנת CentreWare Web, יש תחילה להתקין את Microsoft 3.5.Net Framework. Xerox CentreWare® Web נועד לגישה דרך דפדפן שפועל במערכות לקוח. ניתן להשיג ביצועים מיטביים באמצעות Internet Explorer 7.0 ומעלה. יש להתקין דפדפנים אלה בלקוח לפני שניתן יהיה לגשת ל-Xerox CentreWare® Web.

דרישות תוכנה
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2003 x64 SP2
 • Windows 7™ Professional
 • Windows 7™ Professional x64
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 x64
 • Internet Information Services 6.0 ואילך
 • רשת המופעלת באמצעות TCP/IP
 • מסדי נתונים נתמכים: Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2005 Express, 2008 Express
ניתן להתקין את מסד הנתונים באותה מערכת של CentreWare Web. מומלץ להשתמש בשרת מסד נתונים נפרד בכל אחת מהתצורות הבאות:
 • מוגדרות יותר מ-‏20 קבוצות לתשאול מצב בו-זמני
 • צוינו יותר מ-‏20 פרופילי התראה
 • צריכת נתוני משימות גדולה מ-‏100,000 בשבוע