X-Out (Xerox Office Ubiquitech Terminal)

Dokument säkerhet, redovisning, och pull print

Ubiquitech erbjuder dokumentsäkerhet, Pull print, åtkomstkontroll, bokföring och dokumenthanteringslösningar för Xerox multifunktionsskrivare. Ubiquitech supporterar alla Xerox multifunktionsskrivare som har Extensible Interface Platform (EIP) med en inbyggd programvarulösning och supporterar alla andra skrivare med en hårdvaruterminal. Ubiquitech's produkter är idealiska för både betalnings- och icke-betalningsmiljöer.

Viktiga funktioner

 • Användar Autentifikation
  • Kort ID, Pinkod, Klientkod
  • Kortläsare
  • Fingeravtrycksläsare
 • Pull Print
  • X-OUT håller alla utskrifter på servern tills användaren identifierar sig själv på valfri nätverksskrivare i organisationen.
 • Redovisning
  • Funktionen ger organisationer möjligheten att samla detaljerad information.
  • Webinterface för rapportering och konfiguration av server, terminaler och användare.
  • Redovisning av utskrifter, kopior, fax och scanning.
  • Produktionsvolym och kostnader relaterat till:
   • Användare
   • Avdelningar
   • Projekt eller kunder
   • Mobility Pack
 • Mobility Pack är en applikation till utskrivning direkt från mobiltelefonen, vilket möjliggör autentifikation och utskriftsorder till valfri MFP genom webläsaren på vilken mobiltelefon som helst. Man kan dessutom se utskriftslistan på mobiltelefonens skärm.
För att veta hur mycket det kostar företag att skriva ut och kopiera, är det första steget att få kontroll över det. Utskriftsövervakning för fullt användaransvar, eliminering av pappersavfall och missbruk skapar ett mer kostnadseffektivt företag. Genom att kräva login kan du kontrollera att ditt kontor blir en säkrare arbetsplats, där bara de som skall läsa dokument har möjlighet att skriva ut dem.

Huvudutmaningar

 • Slösa tid, pengar, företags- och miljöresurser;
 • Oekonomisk andvänding av papper och toner;
 • Säkerhet - endast behöriga kan se dokumenten;
 • Sekretess- "need-to-know" är avgörande att upprätthålla i bolag med en hög personalomsättning;
 • Flexibilitet- Ett företag kan inte sluta att fungera på grund av ett funktionsfel på vald skrivare;
 • Överbelastning av IT-avdelning med utskriftsrelaterade problem.

X-out till Xerox är ett universellt redovisnings-, pull print och dokumentsäkerhetslösning som tillhandahåller innovation och flexibilitet till MFP världen och ger dig möjlighet att övervaka, förbättra och göra korrekta bedömningar.

Flexibilitet och tillgänglighet
 • Support - fungerar med alla Xerox-skrivare och multifunktionsprodukter
 • Förstärkt användarmobilitet och effektivitet genom Pull Print
 • Mobilitet - Användarna kan välja fritt mellan alla MFP eller skrivare som är anslutna till nätverket i eller utanför organisationen.
Säkerhet
 • Eliminerar obehörig användning av kopiering och utskriftsenheter. Endast behöriga användare kan skriva ut på skrivaren
 • Ökad dokumentsäkerhet och sekretess
 • Alla utskrifter beläggs med sekretess. Autentifikation krävs alltid på skrivaren
Kostnadsbesparingar
 • Spåra utskrifter för fullt användaransvar
 • Eliminera förbrukningsmaterial och pappersavfall och missbruk
 • Kostnadstäckning för professionella tjänstemiljöer
 • Övervaka och säkerställa utskriftspolicyn
 • Underlätta implementering av miljöcertifiering i hela organisationen
 • Redovisningssystemet övervakar vem som kopierar och skriver ut vad, var och hur
 • Administratören kan definera regler för automatisk omdirigering av utskriftsjobb till de mest kostnadseffektiva enheterna
Varför välja Xerox?
 • Ubiquitech levererar genom Xerox en komplett utskriftslösning.
 • Enkel inköpsprocess eftersom din Xerox-representant hanterar både den hårdvara och mjukvara som Ni behöver.
 • Integreras i din befintliga IT-infrastruktur och erbjuder redovisning till alla dina Xerox produkter.
 • Informationssäkerhet genom säker integration med Xerox multifunktions skrivare.
PC Minimum Krav
 • Pentium III Processor 1 GHz Processor Speed
 • 512 Megabytes RAM
 • 50 Gigabytes Hårddiskutrymme
 • 1 x 10/100 Mbps NIC Card
 • Java Runtime Environment 1.5
 • Tomcat Applications Server 5.5
Operating Systems Supported
 • Windows 2000 Professional (Latest service Pack)
 • Windows XP Professional (Latest service Pack)
 • Windows 2000/2003 (Latest service Pack)
 • Windows Vista
 • Redhat 4/5
 • openSUSE/ SUSE Linux Enterprise Server
 • Ubuntu 7.04 (and above)
Krav till MFP
 • EIP-capable MFP
 • Xerox Secure Access Unified ID System™
 • Job Based Accounting eller Network Accounting