Pcounter Europe

Matchande redovisning med kostnadsstyrning

Pcounter har funktioner för övervakning, redovisning, rapportering, kostnadsstyrning och kostnadstäckning. Alla typer av utskriftsenheter kan användas, till exempel lokala skrivare, nätverksskrivare och multifunktionssystem.
Hämta broschyr


Provversion
Hämta en 60-dagars utvärderingsversion inklusive grafisk installationsguide på www.pcounter-europe.com/download

Viktiga funktioner

 • Övervaka all utskrift och kopiering för alla nätverksanvändare - ingen användarkonfigurering erfordras
 • Redovisning av sidantal eller kostnad efter användare, kostnadsställe, kund eller utskriftsenhet - stöd för alla lokala skrivare, nätverksskrivare och multifunktionssystem
 • Eliminera oavsiktliga eller oönskade utskrifter - Avbryt utskrift av dubblettjobb, eller jobb med högt kopieantal eller felaktigt formaterade sidor
 • Begränsa eller omdirigera utskrifter baserat på kostnad, storlek, dokumenttyp, färg eller svartvitt
 • Kan användas med alla Windows- och Novell-servrar och alla Windows-, Mac- och Linux-datorer
 • Säker frisläppning av utskrifter tack vare utskriftsstyrning
 • Debitering efter kostnadsställe, projekt eller kundkod
 • Kvothantering möjliggör värdebaserade begränsningar - idealiskt för utbildningsmiljöer
 • Automatiserade debiteringssystem - kontantladdare och ePayment
 • Integrerade funktioner för elektronisk jobbinformation

Rekommendationer om rationalisering och sammanslagning av befintliga skrivare och kopiatorer är ett klokt råd för de flesta företag och organisationer. Potentiella problem som kan uppstå som en följd av detta måste emellertid förstås och hanteras om åtgärderna ska vara effektiva. Pcounter kan hantera detta på flera olika sätt.

Huvudutmaningar

 • Oönskade utskrifter och slöseri - Utskrift av dubbletter, felaktigt formaterade sidor, olämplig färganvändning, för många kopior, olämplig användning av viss utrustning
 • Säkerhet och konfidentialitet avseende utskriftsjobb
 • Flexibilitet - Skriv ut när som helst på den maskin som föredras
 • Centraliserad redovisning, rapportering och kontrollpunkter är en utopi som kan förefalla omöjlig att uppnå i traditionella utskrifts- och kopieringsmiljöer
 • Fastställa en utskriftspolicy
Pcounter har unika funktioner för Xerox-kunder som använder en redovisningsfunktion. Utskriftsövervakningen integreras med Xerox-redovisningsdata, och som resultat erhålls centraliserad rapportering och styrning.

Varför välja Xerox?

 • Helt integrerad lösning för utskrift och kopiering
 • Rapporter och analys av statistik och annan utskrifts- och kopieringsinformation
 • Låg total ägandekostnad
 • Service & support via telefon eller e-post
 • På plats-baserad rådgivning, installation och konfigurering
 • Kraftfull, skalbar teknik - Beprövad företagsimplementering
 • Betrott varumärke - Tiotusentals genomförda installationer
Xerox prisbelönta kopiatorer, skrivare och flerfunktionsskrivare inkluderar flexibla plattformar som tillhandahåller ett stort utbud av programvarulösningar. Programvarans funktionalitet kan skilja mellan olika produktmodeller. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information kring kompatibiliteten.

Multifunktion/All-in-One-skrivare

Kontorsskrivare Produktion / digital tryckutrustning

System Requirements
Valfri Windows- eller Novell NetWare-server med tillräckliga resurser för operativsystem och enheter installerade på nätverksservern.