Pcounter Europe

Tilpasse ansvarlighet med kontroll

Pcounter overvåker, registrerer, rapporterer, kontrollerer kostnader og har mulighet for gjenoppretting av kostnader. Den omfatter alle slags utskrifter, inkludert lokale PC-skrivere, nettverksskrivere og multifunksjonsprodukter.
Last ned brosjyre


Test nedlasting
Les mer om en 60-dagers virkelig evaluering inkludert grafisk installasjonsguide på www.pcounter-europe.com/download

Nøkkelfunksjoner

 • Overvåk all aktivitet med utskrift og kopiering for alle nettverksbrukere - ingen brukeroppsetting nødvendig
 • Registrering av side/kostnad per bruker, kostnadssenter, klient eller enhet - støtter alle nettverksenheter, lokale PC-skrivere og kopimaskiner
 • Eliminer feil og uønsket utskrift - stopp duplikater av utskriftsjobber, høye side tellinger og dårlig formatert utskrift
 • Begrens eller omdiriger utskrift basert på kostnader, format, type dokument, farger eller mono innhold
 • Kjører på alle Windows eller Novell servere og støtter alle Windows eller ikke-Windows PC'er inkludert MAC og Linux
 • Sikker utskrift løses ut med funksjonen hent-utskrift
 • Belastning av kostnadssentre, prosjekter eller klientkoder
 • Kvoteadministrasjon sørger for verdibaserte begrensninger - ideelt for utdanningsmiljøer
 • Automatiske avregningssystemer - kontant opplading eller e-betaling
 • Integrerte elektroniske arbeidsordre er mulig

Anbefalinger for å rasjonalisere og konsolidere eksisterende enheter for utskrift og kopiering er vanligvis gode råd for de fleste organisasjoner. For å være virkelig effektive, må potensielle problemer assosiert med slik målinger forstås og adresseres. Pcounter gjør dette på en rekke måter.

Viktigste utfordringer

 • Uønsket utskrift og avfall - utskriftsduplikater, dårlig formatterte sider, uhensiktsmessig bruk av farger, for mange sider, upassende bruk av enkelte enheter
 • Sikkerhet og konfidensialitet på utskrift
 • Fleksibilitet på utskrift - skriv ut når og hvor brukeren ønsker det
 • Sentralisert registrering, rapportering og kontrollpunkter for utskrift er utopi og kan synes umulig i tradisjonelle utskrifts- og kopimiljøer
 • Tvinger frem utskriftspolicy
Pcounter gir unik funksjonalitet for Xerox kunder som bruker Auditron ved å integrere utskriftsovervåking med Xerox Auditron enhetsdata for sentralisert rapportering og kontroll.

Hvorfor bør du velge Xerox?

 • Fullt integrert løsning for utskrift og kopiering
 • Rapporter og analyser med status og detaljer for kopiering og utskrift
 • Lave eierkostnader
 • Service via hotline telefon/e-post støtte
 • På stedet rådgivning, installasjon og konfigurering
 • Robust skalerbar teknologi - gjennomprøvet utnyttelse i selskaper
 • Solid selskap - titusener av brukersteder
Xerox' prisbelønte kopimaskiner, skrivere og multifunksjonsskrivere inkluderer fleksible plattformer som omfatter et bredt utvalg av programvareløsninger. Programvarefunksjonaliteten kan variere etter produktmodell. Ta kontakt med din lokale Xerox-leverandør for nærmere opplysninger om kompatibilitet.

Multifunksjons- / Alt-i-ett-skrivere

Skrivere til kontoret Produksjons- og digitale trykkpresser

System Requirements
Hvilken som helst Windows eller Novell nettverksserver med tilstrekkelige ressurser til å kjøre operativsystemet og enhetene som er definert på nettverksserveren.