Nuance ScanFlowStore is a Document Archive Software that Creates Digital Archives from Xerox Multifunction Printers

Nuance ScanFlowStore

Med ScanFlowStore skapar du enkelt och effektivt digitala arkiv genom scanning av dokument direkt till en destination från ditt Xerox-multifunktionssystem.
Hämta broschyr


Viktiga funktioner

 • Sökbara PDF-filer skapas automatiskt och kan enkelt tas fram
 • Inget användargränssnitt genom att programmet körs i bakgrunden; ingen speciell utbildning erfordras
 • Skanning till e-post direkt från multifunktionssystemet
 • En e-postrapport kan skickas till mottagarna när ett scannat dokument har sparats i en mapp
 • Scanning till skrivare möjliggör omedelbar utskrift av ett scannat dokument på fjärrskrivare
 • Multipla destinationer medger samtidig scanning till flera destinationer (mapp, fjärrskrivare, e-post etc)
 • Med funktionen PDF-till-PDF kan du lägga till ett scannat dokument i en befintlig PDF-fil
 • Dynamiska metadata ger korrekt sökväg och namn för sökbara filer, vilket ger logisk indexering och organisering
 • Bates-stämpling garanterar dokumentets autenticitet
 • Streckkodsbearbetning (tillval) grupperar dokument baserat på information i en streckkod som skrivs ut på dokumentet; ypperligt för batchscanning

Huvudutmaningar

 • Slöseri med tid och resurser på grund av ineffektiva metoder för dokumentarkivering
 • Förlorade dokument genom att pappersdokument av misstag kastas bort eller arkiveras på fel plats
 • Bristande säkerhet genom att konfidentiella eller känsliga dokument exponeras för alla
 • Förlorad produktivitet för personal som måste ägna tid åt att söka igenom arkivskåp efter dokument
 • Slöseri med tid, papper och toner vid kopiering av viktiga dokument som ska delas ut till kolleger eller kunder
 • Höga kostnader för budning och utrikes faxsamtal vid distribution av viktiga dokument
ScanFlowStore är ett intuitivt scannings- och lagringsprogram med vilket du enkelt och effektivt skapar digitala arkiv genom scanning direkt från ditt Xerox-multifunktionssystem.
 • Enklare att installera i ett befintligt nätverk än konkurrerande program, tack vare att ScanFlowStore baseras på Microsoft.Net-arkitekturen
 • Skicka dokument till flera destinationer i samma arbetsflöde. Med många konkurrerande lösningar måste dokument skickas till en destination i taget, vilket är onödigt tidsödande.
 • Säkerställer att giltig indexeringsinformation specificeras vid maskinen (endast WorkCentre Pro 200-serien) innan dokument skickas till ECM/ERP-system. Med många konkurrerande lösningar är det möjligt att ange felaktig indexeringsinformation, vilken kan resultera i felaktig arkivering av dokument

Varför välja Xerox?

 • ScanFlowStore är utvecklat enbart för Xerox
 • Kompatibelt med de flesta modeller - Mer än 40 Xerox WorkCentre Pro-modeller (inklusive färgmaskiner) och Document Centre-modeller kan användas med ScanFlowStore. Konkurrentlösningarnas kompatibilitet med egna produktserier är betydligt mer begränsad.
 • Smidigare inköpsprocess jämfört med konkurrenterna tack vare att din Xerox-representant hanterar både dina maskin- och programbehov
 • Bättre kundservice med endast en kontaktpunkt för maskin- och programsupport
Xerox prisbelönta kopiatorer, skrivare och flerfunktionsskrivare inkluderar flexibla plattformar som tillhandahåller ett stort utbud av programvarulösningar. Programvarans funktionalitet kan skilja mellan olika produktmodeller. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information kring kompatibiliteten.

Multifunktion/All-in-One-skrivare

Produktion / digital tryckutrustning

Dessa rekommendationer är baserade på prov som gjorts med svartvittscanning med 300 dpi upplösning. I provet användes optisk teckenigenkänning (OCR), och dokumenten sparades i en Windows-mapp på samma server som ScanFlowStore var installerat på.

Små volymer (ca 1 000 scannade sidor per dag)*
 • Intel Pentium 2,5 GHz-processor med dubbla kärnor
 • 2 GB RAM
 • 800 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Ingen dedikerad server krävs; övriga program kan vara igång parallellt med ScanFlowStore
Mellanstora till stora volymer (ca 10 000 scannade sidor per dag)*
 • Intel Xeon 2,66 GHz-processor
 • 2 GB RAM
 • 800 MB ledigt hårddiskutrymme
 • Dedikerad server; inga andra program kan vara igång parallellt med ScanFlowStore
 • Windows Server 2008
Stora volymer (max 20 000 scannade sidor per dag)*
En server kan bearbeta maximalt 20 000 scannade sidor per dag. Om dagsbehovet överstiger denna volym måste belastningen fördelas på flera servrar.
 • Intel Xeon 3,4 GHz-processor
 • 4 GB RAM
 • 800 MB ledigt hårddiskutrymme
 • Dedikerad server; inga andra program kan vara igång parallellt med ScanFlowStore
 • Windows Server 2008
* Observera att bildbehandlingsfunktioner såsom streckkodsläsning, upprätning, fläckborttagning, borttagning av tomma sidor och automatisk rotering ökar bearbetningstiden med 20–35 procent.

Maximalt antal multifunktionssystem per ScanFlowStore-server

Antalet multifunktionssystem som hanteras av en server är irrelevant. Det som är avgörande är antalet scannade sidor per dag som servern måste bearbeta. Det spelar exempelvis ingen roll om 20 multifunktionssystem levererar 1 000 sidor per dag, eller om 1 000 multifunktionssystem levererar 20 sidor per dag.