Obsługa klientaWarunki Gwarancyjne

Warunki Gwarancyjne Xerox Polska Sp. z o.o.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia Xerox.

Xerox Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie gwarantuje, że zakupione przez Państwa urządzenie jest wolne od wad materiałowych i fabrycznych oraz spełnia parametry techniczne dla danego urządzenia zawarte w instrukcji obsługi. Xerox udziela gwarancji na produkty marki Xerox® na liczbę miesięcy wskazaną w Ogólnych Warunkach Gwarancji Xerox Polska Sp. z o.o. liczoną od daty zakupu urządzenia.

Prosimy o zachowanie warunków gwarancyjnych aktualnych w czasie zakupu urządzenia oraz dowodu zakupu urządzenia (faktura VAT lub paragon fiskalny).

Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia kupione z autoryzowanej dystrybucji Xerox w Polsce i znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista autoryzowanych dystrybutorów (w tym partnerów Xerox) w Polsce dostępna jest na stronie https://www.xerox.com/pl-pl/about/gdzie-kupic. Gwarancja ta nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

Dla urządzeń zakupionych od dnia 01/06/2018 r. (decyduje data zakupu) mają zastosowanie warunki gwarancji dostępne w poniższej tabeli. Ogólne Warunki Gwarancji są do pobrania w formacie PDF w poniższej tabeli. Wyboru należy dokonać uwzględniając podział na dany model urządzenia oraz dat ich obowiązywania w zależności od daty zakupu.

W przypadku zmian Ogólnych Warunków Gwarancyjnych poprzednie wersje dostępne są do pobrania w polu Archiwum.

Dla urządzeń Xerox zakupionych przed datą 01/06/2018 r. obowiązują warunki gwarancyjne zgodne z posiadanymi przez Państwa kartami gwarancyjnymi.

ModelData obowiązywania OD:Ogólne Warunki GwarancjiArchiwum – data obowiązywania OD-DO.
Xerox® Phaser®, VersaLink® 4xx,5xx,6xx,C7000, WorkCentre® 3xxx, WorkCentre® 6xxx, ColorQube® 8xxx01/06/2018PDFnie dotyczy
Xerox® AltaLink®, VersaLink® 7xxx, WorkCentre® 4xxx, WorkCentre® 5xxx, WorkCentre® 7xxx, Xerox® D95/110,120, Xerox® C60/70, Versant® 18001/06/2018PDFnie dotyczy

Życzymy satysfakcjonującej eksploatacji urządzenia marki Xerox® oraz zachęcamy do zakupu innych naszych produktów i usług.

Zespół Xerox Polska

Przydatne zasoby