VersaLink C400

Modell
C400V/N
C400V/DN
Pris
Antatt salgspris fra forhandler
Kr 3.005
Antatt salgspris fra forhandler
Kr 2.996
Utskriftshastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 35 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 35 spm
Produktivitet
Opptil 85.000 sider/måned1
Opptil 85.000 sider/måned1
Tosidig utskrift
NA
Standard
Wi-Fi-tilkobling
Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner