Phaser 4510

Phaser 4510

Phaser 4510 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® B600/B610
Phaser 4510 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
4510V/B
Utskriftshastighet
opptil 43 spm
Standard papirkapasitet
700 ark
Mottakskapasitet
500 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Harddisk
Ekstrautstyr 40 GB
Tilkoplinger
Parallell (IEEE 1284), USB 2,0
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
4510V/N
Utskriftshastighet
opptil 43 spm
Standard papirkapasitet
700 ark
Mottakskapasitet
500 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Harddisk
Ekstrautstyr 40 GB
Tilkoplinger
10/100BaseTX Ethernet, Parallell (IEEE 1284), USB 2,0 (ekstrautstyr: Trådløs (IEEE802.11a/b/g))
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
4510V/DT
Utskriftshastighet
opptil 43 spm
Standard papirkapasitet
1.250 ark
Mottakskapasitet
500 ark
Tosidig utskrift
Standard
Harddisk
Ekstrautstyr 40 GB
Tilkoplinger
10/100BaseTX Ethernet, Parallell (IEEE 1284), USB 2,0 (ekstrautstyr: Trådløs (IEEE802.11a/b/g))
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
4510V/DX
Utskriftshastighet
opptil 43 spm
Standard papirkapasitet
1.250 ark
Mottakskapasitet
1.000 ark
Tosidig utskrift
Standard
Harddisk
Standard 40 GB
Tilkoplinger
10/100BaseTX Ethernet, Parallell (IEEE 1284), USB 2,0 (ekstrautstyr: Trådløs (IEEE802.11a/b/g))
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
4510V/B
4510V/N
4510V/DT
4510V/DX
Utskriftshastighet
opptil 43 spm
opptil 43 spm
opptil 43 spm
opptil 43 spm
Standard papirkapasitet
700 ark
700 ark
1.250 ark
1.250 ark
Mottakskapasitet
500 ark
500 ark
500 ark
1.000 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
Standard
Standard
Harddisk
Ekstrautstyr 40 GB
Ekstrautstyr 40 GB
Ekstrautstyr 40 GB
Standard 40 GB
Tilkoplinger
Parallell (IEEE 1284), USB 2,0
10/100BaseTX Ethernet, Parallell (IEEE 1284), USB 2,0 (ekstrautstyr: Trådløs (IEEE802.11a/b/g))
10/100BaseTX Ethernet, Parallell (IEEE 1284), USB 2,0 (ekstrautstyr: Trådløs (IEEE802.11a/b/g))
10/100BaseTX Ethernet, Parallell (IEEE 1284), USB 2,0 (ekstrautstyr: Trådløs (IEEE802.11a/b/g))

Rekvisita og tilleggsutstyr

Phaser 4510 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Gjennomsnittlige standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.