Phaser 4500

Phaser 4500

Phaser 4500 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® B600/B610
Phaser 4500 rekvisita

Rekvisita og tilleggsutstyr

Phaser 4500 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk