Phaser 8560

Phaser 8560

Phaser 8560 selges ikke lenger som nytt produkt.

Spesifikasjoner

Modell
8560/AN
Standard papirkapasitet
625 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Utskriftsminne (standard/maks)
256 MB / 1 GB
Harddisk
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
8560/ADN
Standard papirkapasitet
625 ark
Tosidig utskrift
Standard
Utskriftsminne (standard/maks)
256 MB / 1 GB
Harddisk
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
8560/AN
8560/ADN
Standard papirkapasitet
625 ark
625 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Standard
Utskriftsminne (standard/maks)
256 MB / 1 GB
256 MB / 1 GB
Harddisk
Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner

Rekvisita og tilleggsutstyr

Phaser 8560 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

Full deleliste

Configurations

Produktkode: 8560_ADA

Phaser 8560ADA: Fargeskriver, 30 spm Farger/Svart-Hvitt, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 512 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, Tosidig Utskrift, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_ADAM

Phaser 8560ADAM: Fargeskriver, 30 spm Farger/Svart-Hvitt, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 512 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, Tosidig Utskrift, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_ADB

Phaser 8560ADB: Fargeskriver, 30 spm Farger/Svart-Hvitt, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 512 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, Tosidig Utskrift, 40Gb Harddisk, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_ADBM

Phaser 8560ADBM: Fargeskriver, 30 spm Farger/Svart-Hvitt, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 512 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, Tosidig Utskrift, 40Gb Harddisk, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_ADN

Phaser 8560ADN: Fargeskriver, 30 spm Farger/Svart-Hvitt, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 256 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, Tosidig Utskrift, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_ADNM

Phaser 8560ADNM: Fargeskriver, 30 spm Farger/Svart-Hvitt, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 256 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, Tosidig Utskrift, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_AN

Phaser 8560AN: Fargeskriver, 30 spm, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 256 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_ANM

Phaser 8560ANM: Fargeskriver, 30 spm, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 256 MB Minne, Ethernet, Usb, 1X525 A4 Innmatingsskuff, 220V

Configurations

Produktkode: 8560_MTCO

Phaser 8560MTCO: Fargeskriver, 30 Spm Farger/S-Hv, 2400 Finepoint Bildekvalitet, 256 MB Minne, Ethernet, USB, 1X525 A4 Innmatingsskuff, To-Sidig Utskrift, 220V

1Gjennomsnittlige standardsider. Gjennomsnittlig kontinuerlig, sammensatt CMY-utskrift i samsvar med ISO/IEC 24711. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.