Phaser 7760
פתרונות תוכנה

Phaser 7760

תוכנה ופתרונות

הדפסת צילומי רנטגן (DICOM‏) על נייר רגיל להפחתת עלויות
תוכנות לניהול הדפסה ופתרון להחזר עלויות עבור כל מוסדות החינוך - מכללות, אוניברסיטאות, גנים ובתי ספר וכן לכל הספריות במוסדות אלה
ניהול מתקדם של כל מאפייני ההתקן (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס) ובקרת עלויות של מסמכים
הדפסת נתונים משתנים, ניהול פלט ומשלוח אוטומטי
תוכנת ניהול של התקני פלט מספקים מרובים
פשט תהליכים בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד להדפסה לרוב המדפסות וההתקנים המשולבים