Phaser 7760

Phaser 7760

Phaser 7760 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

Phaser® 7800
Phaser 7760 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
7760V/DN
Utskriftshastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Papirinnmating
650 ark
PhaserMatch 4.0 Colour Matching Software
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
7760V/GX
Utskriftshastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Papirinnmating
2.150 ark
PhaserMatch 4.0 Colour Matching Software
Standard
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
7760V/DX
Utskriftshastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Papirinnmating
3.150 ark
PhaserMatch 4.0 Colour Matching Software
Standard
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
7760V/DN
7760V/GX
7760V/DX
Utskriftshastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Papirinnmating
650 ark
2.150 ark
3.150 ark
PhaserMatch 4.0 Colour Matching Software
Ekstrautstyr
Standard
Standard

Rekvisita og tilleggsutstyr

Phaser 7760 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Gjennomsnittlige standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.