Phaser 6360

Phaser 6360

Phaser 6360 selges ikke lenger som nytt produkt.

Spesifikasjoner

Modell
6360V/N
Standard papirkapasitet
700 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Utskriftsminne (standard/maks)
256 MB / 1 GB
Harddisk
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
6360V/DN
Standard papirkapasitet
700 ark
Tosidig utskrift
Standard
Utskriftsminne (standard/maks)
256 MB / 1 GB
Harddisk
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner
Modell
6360V/N
6360V/DN
Standard papirkapasitet
700 ark
700 ark
Tosidig utskrift
Ekstrautstyr
Standard
Utskriftsminne (standard/maks)
256 MB / 1 GB
256 MB / 1 GB
Harddisk
Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
Detaljerte spesifikasjoner

Rekvisita og tilleggsutstyr

Phaser 6360 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Gjennomsnittlige standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.