ColorQube 8880

ColorQube 8880

ColorQube 8880 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® C400
ColorQube 8880 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
8880/ADN
Pris
Kr 19.259,10
Utskriftshastighet
Raske farger: Opp til 51 spm
Standard: Opp til 30 spm
Utvidet: Opp til 19 spm
Høy oppløsning: Opp til 6 spm
Tosidig utskrift
Standard
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner

Rekvisita og tilleggsutstyr

ColorQube 8880 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

Full deleliste

Configurations

Produktkode: 8880_ADN

ColorQube 8880ADN A4 skriver, 51 spm, tosidige utskrift, PCL5c, Adobe PS3, 525 ark, 100 arks flerbruksskuff, 1 GB minne, 10/100/1000 base T ethernet, USB

Kr 19.259,10

Prisdetaljer

*Prisene inkluderer ikke forbruksmateriell, utskriftskostnader, skatter og avgifter, og kan endres av Xerox uten videre varsel. Produktene er tilgjengelig for våre forretnings-kunder; i henhold til våre betingelser kan produktene være nyutviklede, fabrikkproduserte nye modeller, eller refabrikerte i henhold til Xerox standard for dette. Produktene kan inneholde både nye og refabrikerte komponenter.

1Gjennomsnittlige standardsider. Gjennomsnittlig kontinuerlig, sammensatt CMY-utskrift i samsvar med ISO/IEC 24711. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.