ColorQube 8570
פתרונות תוכנה

ColorQube 8570

תוכנה ופתרונות

תוכנת ניהול של התקני פלט מספקים מרובים
מערכת ניהול תוכן לארגונים מכל הגדלים
תוכנת ניהול תוכן ומסמכים לעסקים קטנים ובינוניים
משתמשים ניידים מדפיסים כמעט לכל התקן בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד.
הדפסה אישית עבור iPhone®, iPod® touch, iPad®, או טלפונים חכמים והתקנים מבוססי Android
פשט תהליכים בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד להדפסה לרוב המדפסות וההתקנים המשולבים