ColorQube 8570

ColorQube 8570

ColorQube 8570 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה VersaLink® C500‎‏
ColorQube 8570 supplies
דגם
8570_AN
מהירות הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 85,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר סטנדרטית
625 גליונות
פלט דו-צדדי
אופציונלי
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 2 GB
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
8570_ADN
מהירות הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 85,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר סטנדרטית
625 גליונות
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 2 GB
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
8570_ADT
מהירות הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 85,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר סטנדרטית
1,150 גליונות
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 2 GB
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
8570_AN
8570_ADN
8570_ADT
מהירות הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 85,000 תמונות בחודש
עד 85,000 תמונות בחודש
עד 85,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר סטנדרטית
625 גליונות
625 גליונות
1,150 גליונות
פלט דו-צדדי
אופציונלי
סטנדרטי
סטנדרטי
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 2 GB
512 MB / 2 GB
512 MB / 2 GB
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

ColorQube 8570 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.

1דפים סטנדרטיים ממוצעים. תפוקה מתמשכת ממוצעת של CMY מרוכב בהתאם ל-ISO/IEC 24711. התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כיסוי השטח ומצב ההדפסה.

2הערכת דפים. התפוקה המוצהרת בתופים מבוססת על גודל עבודה ממוצע של 3 דפים בגודל A4/‏Letter. התפוקה המוצהרת במנגנוני ההיתוך מבוססת על דפים בגודל A4/‏Letter במשקל 20 ליברות (75 ג'/מ"ר). תפוקות התוף ומנגנון ההיתוך משתנות בהתאם לאורך העבודה המבוצעת, סוג חומר ההדפסה, הגודל, המשקל, הכיוון ודפוסי השימוש.