Xerox® Workplace Cloud

Xerox Workplace Cloud to łatwy w użyciu i przyjazny dla administratorów system, który chroni przed zagrożeniami i zapewnia wygodę, aktualność danych oraz centralny monitoring i sterowanie całym parkiem urządzeń drukujących.

Opis

Xerox® Workplace Cloud ułatwia realizację procesów uwierzytelniania, zarządzania drukiem, kontroli kosztów i mobilności. Jest to idealna platforma dla klientów, którzy zamierzają ograniczyć lokalną infrastrukturę sieciową albo zarządzać urządzeniami drukującymi rozproszonymi w wielu lokalizacjach i sieciach. Rozwiązanie jest łatwe w konfiguracji i obsłudze, a ponieważ działa w oparciu o chmurę, to Xerox czuwa nad instalacją wszystkich aktualizacji i poprawek. Zapewniony jest przy tym maksymalny poziom bezpieczeństwa, a personel informatyczny klienta może więcej czasu poświęcić innym zadaniom.

Pobierz broszurę

Kluczowe funkcje

Uwierzytelnianie i kontrola dostępu

Opcje uwierzytelniania są zgodne z szeroką gamą standardowych czytników i kart zbliżeniowych. Swobodny wybór sposobu uwierzytelniania za pomocą karty, metodą bezkartową lub nawet telefonem przy użyciu NFC, aplikacji Xerox® Print Portal i kodu QR przy odblokowywaniu urządzeń. Za pomocą podstawowych reguł drukowania można utrzymać kontrolę nad kosztami i ograniczyć dostęp do urządzeń / funkcji na poziomie użytkownika / grupy.

Możliwość pojedynczego logowania (SSO) do dowolnej usługi obsługującej SSO w drukarce — jak na przykład aplikacje interfejsów chmurowych. Wygodne, jednorazowe uwierzytelnianie w drukarce za pomocą plakietki z kartą, telefonu komórkowego albo loginu i hasła zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji na urządzeniu wielofunkcyjnym, które obsługują SSO, bez potrzeby dodatkowego, czasochłonnego logowania.

Drukowanie z urządzeń mobilnych

Drukowanie z urządzeń przenośnych może być proste i elastyczne. Zadania druku można wysyłać z urządzeń z systemem Windows, Google Chromebook, Mac OS, Linux oraz z mobilnych aplikacji drukujących dla systemów iOS, Android i tabletów Windows Surface. W ramach tradycyjnego procesu drukowania wydruki trafiają do pojedynczej kolejki i mogą być odbierane, gdy będą gotowe.

Rozliczenia, raportowanie i reguły

Administratorzy mogą dokładnie monitorować drukowanie w skali całej organizacji dzięki skonsolidowanym funkcjom raportowania i rozliczania dla parku urządzeń drukujących. Przejrzysty panel sterowania udostępnia błyskawiczny wgląd w stan zadań wydruku. Możliwość przeglądania najaktywniejszych użytkowników w poszczególnych działach organizacji lub według trybu użycia. Pomaga to administratorom utrzymać kontrolę nad kosztami.

Stojące przed Tobą wyzwania

Zarządzanie personelem mającym coraz wyższe wymagania potrafi przysporzyć wielu problemów. Wśród nich bezpieczeństwo drukarek i dokumentów nierzadko schodzi na dalszy plan.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne stają się coraz bardziej inteligentne i lepiej połączone z systemami używanymi w firmie. Stwarza to potrzebę wdrażania lepszych i mniej angażujących sposobów utrzymywania nad nimi kontroli. Potrzebne są proste i efektywne metody, dzięki którym wyłącznie uprawnieni użytkownicy będą mieć dostęp tylko do przydzielonych im systemów, ale bez komplikowania obsługi dla użytkowników.

Kluczowe wyzwania

Bezpieczeństwo

 • Jak utrzymać kontrolę nad tym, którzy użytkownicy mają prawo kopiować, drukować lub nawet skanować dokumenty poza obrębem sieci?
 • W jaki sposób podnieść poziom bezpieczeństwa bez konieczności czasochłonnego logowania się w aplikacjach urządzeń wielofunkcyjnych?

Zarządzanie drukowaniem — kontrola kosztów

 • Jak zyskać pewność, że wrażliwe dokumenty po wydrukowaniu nie trafią na półkę odbiorczą ogólnodostępnej drukarki, gdzie zobaczą je inni użytkownicy?
 • Koszty drukowania można utrzymać w ryzach. Proste raporty obejmujące wszystkie urządzenia pomagają ustalić, gdzie użytkownicy drukują i gdzie powstaje większość kosztów.
 • Gdy już wiemy wszystko na temat wykorzystania urządzeń drukujących, można wdrożyć zautomatyzowane reguły, których użytkownicy będą musieli przestrzegać przy drukowaniu.

Mobilność

 • Poziom mobilności personelu stale rośnie, dlatego trzeba zadbać o to, by pracownicy pozostali efektywni w trybie mobilnym i byli w stanie drukować dokumenty dla klientów, gdziekolwiek będą.
 • Firmy potrzebują rozwiązań przyjaznych dla użytkowników, jak i dla personelu informatycznego. Należy przez to rozumieć także możliwość drukowania z urządzeń mobilnych różnych producentów i na drukarkach różnych marek.
 • Jak uniknąć trudności w udostępnianiu biurowych drukarek gościom, klientom i mobilnym pracownikom?
 • Jak skutecznie stworzyć możliwość drukowania dla personelu korzystającego z różnorodnych urządzeń mobilnych i różnorodnych drukarek, gwarantując przy tym bezproblemową i jednorodną obsługę?

Jak Xerox może Ci pomóc

Dlaczego wybrać markę Xerox?

Nasza platforma chmurowa to powszechnie doceniane, skuteczne i niskoobsługowe rozwiązanie o wyjątkowej łatwości konfiguracji i zarządzania.

Funkcje bezpieczeństwa:

 • Różnorodne metody uwierzytelniania zapewniają bezpieczny dostęp do drukarek i systemów sieciowych na przykład za pomocą karty lub telefonu.
 • Uproszczone, bezpieczne logowanie pojedyncze (SSO) ułatwia dostęp do systemów zaplecza bez straty czasu na wielokrotne logowanie.

Zarządzanie drukowaniem i kontrola kosztów:

 • Nasza funkcja potwierdzania druku pozwala realizować wydruki, kiedy są faktycznie potrzebne, kiedy użytkownik uwierzytelni się na urządzeniu drukującym,. przy czym obsługiwane są zarówno urządzenia Xerox, jak i urządzenia innych producentów.
 • Płynna integracja z ekranami użytkownika ConnectKey® pozwala usuwać i edytować zadania, a także zmieniać ich ustawienia jeszcze przed drukowaniem &mdasn; dzięki czemu można ograniczyć koszty zbędnych wydruków.

Obsługa urządzeń mobilnych:

 • Powszechnie doceniane rozwiązanie do druku z urządzeń mobilnych, które pozwala użytkownikom łatwo znaleźć drukarki i połączyć się z nimi za pomocą naszej aplikacji mobilnej. W telefonie komórkowym można przeglądać zadania wydruku, odblokować drukarkę i wysyłać wydruki bezpośrednio, a także przekazywać zadania do druku w późniejszym terminie. Zadania do wydruku można przesyłać nawet przez e-mail.
 • Dokumenty z aplikacji biurowych Microsoft są konwertowane wiernie, bez ryzyka utraty obrazów, danych czy formatowania.

Xerox dba o informatyków

 • Nasze rozwiązanie jest łatwe w konfiguracji i obsłudze, a ponieważ działa w oparciu o chmurę, to Xerox czuwa nad instalacją wszystkich aktualizacji i poprawek. Dzięki temu personel informatyczny może więcej czasu poświęcić na zadania kluczowe dla działalności firmy.
 • Nie trzeba już się martwić o zarządzanie aplikacjami dla poszczególnych urządzeń przenośnych. Teraz każdy może swobodniej wybierać czas i miejsce wydruku.
 • Nie trzeba zarządzać oddzielnymi sterownikami do wszystkich urządzeń drukujących w organizacji.
 • Ograniczone wymagania wsparcia IT, brak serwerów i niska zasobochłonność.

Zasoby