Przejdź do treści zasadniczej

Equitrac Office®

Zaawansowane zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia (kopiowaniem, drukowaniem, skanowaniem, faksowaniem) i i kontrola kosztów dokumentów

Opis

Equitrac Office to inteligentne rozwiązanie do zarządzania drukiem, które zapewnia kontrolę, pewność oraz wybór, obsługujące w pełni stale zmieniające się wymagania użytkownika przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności infrastruktury IT. Rozwiązanie Equitrac Office zapewnia użytkownikom bezpieczny, wygodny i mobilny przepływ pracy przy równoczesnym kontrolowaniu kosztów i uproszczeniu administracji biurowych urządzeń drukujących. Oprogramowanie Equitrac Office umożliwia kontrolowany dostęp do urządzeń i usług, osobistych kolejek drukowania w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i mobilności dokumentu oraz stosowanie reguł narzucających oszczędne korzystanie z urządzeń.

Kluczowe funkcje

 • Monitorowanie tego, kto i jak używa drukarek i kopiarek.
 • Analizowanie nadmiernego i niewystarczającego wykorzystywania urządzeń i rozpoznawanie okresów wykorzystywania szczytowego.
 • Alokowanie wydatków (rozliczanie) według działów, centrów kosztów, projektów lub klientów.
 • Kontrola tego, kto, jak i w jakim stopniu może korzystać z określonych urządzeń.
 • Integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. Działa z wszystkimi drukarkami, kopiarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi, które można podłączyć do sieci.
 • Skalowanie — od małych lokalizacji z jednym użytkownikiem do rozmieszczonych w wielu siedzibach przedsiębiorstw z tysiącami urządzeń i użytkowników.
 • Urządzenia Xerox obsługujące Extensible Interface Platform -pozwalają na korzystanie z następujących funkcji Equitrac Office:
  • Bezpieczne, mobilne drukowanie umożliwia użytkownikom zabezpieczone wysyłanie zadań drukowania z dowolnego urządzenia obsługującego interfejs EIP
  • Nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia ponieważ dane identyfikatorów użytkownika i kodów zliczania wprowadzane są bezpośrednio w interfejsie użytkownika urządzenia Xerox
  • Monitorowanie, pomiary oraz zarządzenie kosztami drukowania pozwalają nałożyć ograniczenia na wydruki kolorowe lub wprowadzenie innych zasad drukowania/kopiowania. Umożliwiają również śledzenie i raportowanie kosztów użytkowania przez poszczególnych użytkowników, działy lub inne grupy użytkowników — przy wykorzystaniu tych samych danych identyfikatorów użytkownika używanych do uzyskiwania dostępu do urządzeń Xerox
 • I-Queue umożliwia wybranie jednej kolejki druku oraz uniwersalnego programu obsługi dla wszystkich zleceń w celu bezpiecznego wykonania ich na MFP, bez względu na typ w dowolnej lokalizacji w ramach sieci
 • Dzięki internetowemu menedżerowi systemu administratorzy mogą szybko i łatwo aktualizować listę użytkowników oraz kont danego działu, a także kodów opłaty poprzez Internet
 • Funkcja Mobile Web umożliwia użytkownikom uruchomienie druku dokumentów z urządzeń mobilnych
 • Funkcja Capture and Send (przechwyć i wyślij) umożliwia użytkownikom przechwycenie papierowych informacji, ich przekształcenie w wersję elektroniczną, a następnie przesłanie do różnych miejsc docelowych

Stojące przed Tobą wyzwania

Określenie kosztów ponoszonych przez organizację na drukowanie i kopiowanie jest niezmiernie ważne w prowadzeniu działalności i zwiększaniu zwrotu z inwestycji. Jednocześnie należy utrzymywać wysoką produktywność, aby osiągnąć możliwie największą wartość.

Kluczowe wyzwania

 • Strata czasu, pieniędzy i zasobów spowodowana nieefektywnym drukowaniem i kopiowaniem.
 • Większe wydatki na sprzęt spowodowane nieefektywnym wykorzystaniem istniejącego sprzętu i nadmiarowym kupowaniem nowego sprzętu.
 • Nieefektywne wykorzystanie koloru w przypadku prac, w których nie jest potrzebny oraz na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością.
 • Niewłaściwe dysponowanie wydatkami spowodowane brakiem informacji o użyciu sprzętu przez różne działy i centra kosztów.
 • Obniżone bezpieczeństwo spowodowane tym, że poufne lub newralgiczne wydruki leżą w biurze bez nadzoru.
 • Spadek produktywności spowodowany używaniem narzędzi do kontrolowania kosztów, które są trudne w użyciu, wdrażaniu i konserwacji.
 • Nadmierne wykorzystywanie zasobów pomocy informatycznej przez zbyt częste telefonowanie do punktu pomocy w sprawach związanych z drukowaniem.
 • Nadmierne zużycie zasobów naturalnych spowodowane niewłaściwym zarządzaniem produktami drukowania i kopiowania.

Jak Xerox może Ci pomóc

Equitrac Office zapewnia proste, ale dające wiele możliwości narzędzia, które pozwalają kontrolować i optymalnie użytkować drukarki i kopiarki w celu zapewnienia produktywności całemu biuru.

 • Zwiększony zwrot kosztów dzięki odpowiedniemu przydzielaniu dokumentów według kodów działów i centrów kosztów.
 • Kontrola dostępu w celu zredukowania ilości odpadów przez określanie uprawnień poszczególnych użytkowników do drukowania i kopiowania określonej ilości dokumentów.
 • Zachowanie bezpieczeństwa i poufności przez wymaganie od użytkowników wprowadzania kodu PIN w urządzeniu w celu otrzymania wydruków.
 • Zwiększenie produktywności pracowników dzięki umożliwieniu im generowania dokumentów w najbliższej lokalizacji i unikania niesprawnych urządzeń.
 • Nowy wgląd w operacje drukowania dzięki szczegółowym raportom użycia według użytkowników, działów, kodów alokacji lub urządzeń.
 • Przyspieszenie zwrotu z inwestycji dzięki scentralizowanemu administrowaniu sprzętem w celu zredukowania zapotrzebowania dotyczącego zasobów informatycznych, poprawienia poziomu usług i zmniejszenia zapotrzebowania na kontakt z punktami pomocy.
 • Ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych.

Dlaczego wybrać markę Xerox?

 • Łatwiejszy proces zakupów niż u konkurencji — przedstawiciel firmy Xerox realizuje usługi związane zarówno ze sprzętem, jak i z oprogramowaniem.
 • Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki jednemu punktowi kontaktowemu w sprawie pomocy związanej ze sprzętem i oprogramowaniem (w przeciwieństwie do oferty konkurencji, z osobnymi punktami kontaktowymi dla sprzętu i oprogramowania).

Nagrody

Buyer's Lab (BLI)

BLI named Xerox's line of document imaging solutions, including Equitrac Office, their 2017 Document Imaging Software Line of the Year. "According to our analysis, Xerox offers an unmatched portfolio of both first-party and third-party software solutions."

Zasoby