Xerox Green World Alliance

Xerox er en ansvars- og miljøbevisst bedrift. Xerox Green World Alliance er et viktig resirkuleringsprogram som gjør at bruken av forbruksartikler påvirker miljøet i minst mulig grad, samtidig som det gir deg et alternativ til å kaste tomme beholdere.

For kunder som kjører store volumer på sine Xerox maskiner – for eksempel trykkerier eller virksomheter med mange maskiner - anbefaler vi vårt ECO-BOX program.

Våre resirkuleringsprogrammer har forhindret at tusenvis av tonn med forbruksartikler har havnet på fyllplasser. Vi er ledende innenfor vår bransje når det gjelder alternativer til å kaste brukte forbruksartikler, inkludert gjenbruk av fargepulverkassetter, fargepulverrester, gjenvinning av plast og metall samt å gjøre om avfall til energi.

Oppnå fordeler med Xerox Green World Alliance i dag:
  1. Velg produktet i menyen nedenfor
  2. Klikk på den forbruksartikkelen du ønsker å resirkulere
  3. Følg instruksjonene

Vanlige spørsmål og svar

Det er enkelt å være grønn!

gwa

Start her for å resirkulere forbruksartiklene dine

1. Velg et produkt:
2. Velg forbruksartikkel: