Hopp til hovedinnhold

XLPrint PARIS Desktop

Enkel utskrift med variable data gir svært personlige dokumenter
67203000
0815 - 1600

Oversikt

PARIS Desktop fra xl print er et kraftig dokumentredigeringssystem som kan brukes av alle som er vant til å bruke Microsoft Office. Systemet brukes først og fremst til å lage individuelle, personlige dokumenter fra filer i kundedatabaser ved hjelp av en nettverkstilkoblet Xerox-enhet.

For Xerox-multifunksjonsskrivere med EIP (Xerox Extensible Interface Platform) finnes også et EIP PDP-alternativ (Personalized Document Pack) som kan brukes for utskrift av dokument med variable data og personlige dokumenter.

Last ned brosjyre

Nøkkelfunksjoner

 • Launchpad-brukergrensesnittet som brukes til å velge datafil, formateringsregler og skriver
 • Designsystem som gjør det mulig å lage interaktive dokumenter
 • Veivisere for å sette opp arbeidsflyten
 • Veivisere som hjelper med å velge ny design fra biblioteket
 • Lineære og 2D-strekkoder
 • Støtte for Avery-etiketter
 • Forhåndsvisning før utskrift
 • Utskrift av sideintervall
 • Optimering for brukere som skriver ut store volumer
 • Prisstruktur som passer for alle budsjetter
 • PARIS Desktop EIP PDP-alternativet gir følgende funksjoner:
  • Skriv ut fra skriver skjermen ved behov
  • Personlige dokumenter
  • Skriv ut kun det du trenger og når du trenger det
  • Automatisk generering av strekkoder
  • Dynamisk dokumentinnhold
  • Dynamiske bilder
  • Dynamiske underskrifter
  • Standardiserte dokumentmaler for mange bransjer
  • Inkluderer kraftig verktøy for dokumentkomposisjon

Dine utfordringer

Mange virksomheter må kunne produsere kommunikasjon av høy kvalitet til kundene sine på kort tid. Mange bruker MS Word fordi de er kjent med programmet, men ved hjelp av PARIS Desktop kan de få samme resultat og i tillegg forbedre dokumentene betydelig.

Viktigste utfordringer

 • Dokumenter som f.eks. rabattkuponger, som må ha strekkode for at de skal kunne behandles når de returneres
 • Dokumenter som må endres fra side til side avhengig av innholdet i datafilen som brukes
 • Dokumenter som ikke må skrives ut hvis visse kriterier ikke er oppfylt
 • Dokumenter som lages med papir fra flere enn ett papirmagasiner
 • Mulighet til å endre et parameter for hele selskapet, slik at det er korrekt i alle dokumenter
 • Mulighet til å lage et dokument med en hvilken som helst stil
 • Mulighet til å forhåndsvise hele dokumentet, men alle variabler på plass, før det sendes til utskrift
 • Dårlig respons på upersonlige markedsføringsdokumenter
 • Høye kostnader forbundet med utskrift, distribusjon og lagring av markedsføringsmaterialer i store partier

Hvordan Xerox kan hjelpe

PARIS Desktop gir brukeren full kontroll over stilen og utformingen av personlige dokumenter. Man kan endre dokumentet når som helst ved hjelp av Designer-modulen. Med PARIS Desktop EIP-alternativet kan brukeren bransjespesifikke dokumenter med et svært personlig preg, noe som gir bedre respons og økte salgsinntekter. Siden man bare skriver ut ved behov, eliminerer man også unødvendige kostnader for produksjon og lagring av markedsføringsmateriell.

 • Inneholder et omfattende strekkodebibliotek som kan brukes til å inkludere variable data i strekkodeform i alle dokumenter.
 • Ved hjelp av enkle, logiske kommander kan PARIS Desktop endre utseendet på en side ut fra verdiene til variable data.
 • Ulike papirmagasiner kan brukes til ulike typer medier, som f.eks. etiketter eller perforert papir.
 • Ved hjelp av det praktiske systemfeltalternativet kan man endre globale parametere i alle dokumentlayouter.
 • Designsystemet gir en komplett oversikt over dokumentet mens det utformes. Man kan bla gjennom et dokument på flere sider for å kontrollere att det er rett utformet.
 • Man kan forhåndsvise et dokument før utskrift, for å kontrollere at riktige formateringsregler har blitt brukt.
 • Launchpad-brukergrensesnittet gjør det mulig for en bruker å velge datafil, formateringsregler og nødvendig skriver.
 • Alle PARIS Desktop-ressurser kan brukes med andre brukere.
 • Man kan utvikle et ubegrenset antall utskriftsprogrammer.

Hvorfor bør du velge Xerox?

 • Xerox har vært ledende innen dokumentredigerings- og utskriftsløsninger i mange år.
 • PARIS Desktop gir Windows-brukere som tidligere bare var tilgjengelige i visse programvarepakker.
 • Takket være Xerox EIP-teknologien gir EIP PDP-alternativet et enkelt brukergrensesnitt mellom skriver og PARIS Desktop kan brukes til å skape personlige dokumenter for alle bransjer.
 • Xerox kan også hjelpe med å utvikle mer avanserte programmer.

Ressurser