SafeCom Go Xerox

Intelligent Pull Print management – identifikasjon, sikkerhet og kostnadskontroll
67203000
0815 - 1600

Oversikt

SafeCom har spesialisert seg på levering av sikre og kostnadsbesparende utskrift- og kopiløsninger med vekt på fortrolighet, brukervennlighet og miljøbevissthet. På Xerox flerfunksjonsskrivere (MFP) med Xerox Extensible Interface Platform (EIP) er det nå mulig å integrere SafeCom med betjeningspanelet på MFP-en.

Last ned brosjyre

Nøkkelfunksjoner

 • Økonomisk rentabel : Fokus på forretningskritiske utskriftsløsninger, reduserer driftskostnadene og forbruksmaterialer og oppnå en rask tilbakebetalingstid.
 • Sikker og fortrolig :Skap dokumentsikkerhet og kontroller adgangen til skrivere og flerfunksjonsskrivere. Med SafeCom Encryption (kryptering) oppnås sikkerhet fra PC til skriver
 • Inntekstkilde : Snu omkostninger til fortjeneste Med SafeCom Pay og SafeCom Billing kan utskriftskostnader faktureres videre internt til de ansvarlige avdelingene eller eksternt til kunder på prosjektbasis
 • Miljøvennlig : Reduser den samlede mengden utskrifter og spar på utgiftene til papir, toner og annet forbruksmateriale
 • Sentral administrasjon : Kontroll og administrasjon av servere, brukere, skrivere og MFP-ere styres sentralt via det brukervennlige administrative brukergrensesnittet.
 • Overblikk : Samlet innsikt i alle utskrift- og kopiaktiviteter med SafeCom Tracking og SafeCom Reports
 • Robust og pålitelig : Driftssikker skriverløsning med serverarkitektur som er designet til å minimere belastningen av nettverket. Cluster-server kan velges for å sikre maksimal oppetid.
 • Fleksibel og tilgjengelig : Dokumentene følger brukerne som fritt kan velge hvor og når deres dokumenter skal skrives ut.
 • Skalerbar og klar til enterpriseløsninger/store løsninger: SafeComs modulbaserte løsninger kan tilpasses alle typer bedrifter, og store som små. Installasjonen kan utvikle seg i takt med kundens behov
 • Lettere å integrere : Den åpne plattformen med API-er sikrer kompatibilitet og ukomplisert integrasjon med andre mellomvare-løsninger og adgangskontroll-systemer

Extensible interface Platform (EIP)-kompatible Xerox-maskiner får disse SafeCom Go Xerox funksjonene:

 • SafeCom Pull Print gir brukerne mulighet til å sikkert hente sin utskrift ved alle EIP-aktiverte enheter, når og hvor de selv ønsker.
 • Brukerautentisering kan gjøres via brukerkode, adgangskort eller windowspålogging.
 • Spore print og kopijobber på enhetene og lage detaljerte rapporter over bruken.
 • Pay og billing-modulene gir mulighet for å belaste bruker, klient eller avdelinger for print- og kopikostnadene.
 • Regelbasert printing for å overvåke og behandle printerkostnader.

Dine utfordringer

Undersøkelser viser at opp til 20 % av alt papir fra en skriver ender i søppelbøtten. Det er veldig mye spill som ellers kunne vært unngått med den riktige skriveradministrasjonsløsningen. Mangelen på en bevisst utskrift- og kopistrategi kan vise seg å være en trussel mot bedriftens økonomi og IT-sikkerhet.

Viktigste utfordringer

Administrasjon/ledelse

 • Utform utskriftsstrategi og velg en løsning som oppfyller bedriftens krav til sikkerhet, kostnadsbesparelser og bæredyktighet.
 • Garanterer den nødvendige fortrolighet rundt dokumenthåndtering og utskrifter.
 • Fokuser på at utgiftene målrettes mot forretningskritiske behov og forbedring av effektivitet.
 • Overvåk mengden av kopier og utskrifter per medarbeider, avdeling eller skriver.
 • Skap overblikk over økonomien med mulighet for å dekke utgiftene til kopier og utskrifter med tilbakefakturering internt og eksternt (bill back).

Innkjøp

 • Velg en skriverløsning som raskt tjener seg selv inn igjen samtidig med at den reduserer de samlede utskriftutgiftene.
 • Skap bevissthet i organisasjonen rundt utskriftkostnader og skapbedre sammenheng i den samlede maskinparken ved å erstatte dyre personlige skrivere med mer effektive flerfunksjonsmaskiner.
 • Reduser forbruket av papir og toner ved å minske spillprosenten.

IT

 • Integrer adgang til skrivere med eksisterende adgangskontrollsystemer.
 • Skap en sentral og forenklet administrasjon av skrivere og utskriftskøer.
 • Skap et robust skrivermiljø og minimer behovet for service og vedlikehold.
 • Sørg for effektiv utnytting av båndbredden.

Hvordan Xerox kan hjelpe

Med en "Pull Print"-løsning fra SafeCom kreves det pålogging av bruker før man får adgang til utskrift eller kopiering, til gjengjeld fungerer en hvilken som helst Xerox-maskin som er tilsuttet nettverket, LAN eller WAN som en personlig skriver. Brukerne går til en skriver, logger på (ved bruk av ID-kort, pin-kode eller lignende) og først da kan skriveren åpnes.

 • Forbedret produktivitet : Ved bruk av personlige ID- eller adgangskontrollkort, kan utskriftene frigis til en vilkårlig Xerox-skriver eller flerfunksjonsskriver som er tilsluttet nettverket.
 • Økt sikkerhet og begrenset spill : Dokumentene skrives først ut når bruker er identifisert ved skriveren. Ingen dokumenter ligger og flyter i utboksen, og de overfylte papirkurvene er en saga blott
 • Full kontroll av utskrift og kopiering i svart-hvitt og farge
 • Mulighet for tilbakefakturering for enkeltpersoner eller avdelinger
 • Sikker utskrift og adgangskontroll til kopiering på alle Xerox flerfunksjonsskrivere
 • Spar opp til 25 % av forbruksartikler : Beskytt miljøet ved å redusere forbruket av toner, papir m.m.
 • Fungerer i flerservermiljø
 • Støtter de fleste og mest utbredte ID-teknologier til adgangskontrollsystemer

Hvorfor bør du velge Xerox?

 • Xerox er den eneste skriverprodusenten som kan tilby full direkte support både ved førsalg og ettersalg til SafeCom-løsninger med SafeCom Go Xerox.
 • Xerox tilbyr komplett prosjektdesign på forhåndsinstallasjon for å imøtekomme individuelle kunders behov.
 • Xerox tilbyr en testinstallasjon ("proof of concept") med det formål å bekrefte kundens behov.
 • Xerox og SafeCom leverer samlet en fullt integrert skriverløsning, ikke bare en boks.
 • Xerox tilbyr global support til enterprisekunder.

Ressurser