Hopp til hovedinnhold

Equitrac Office®

Spore og rapportere utskrifter og kontrollere kostnader med det avanserte systemet Equitrac Office; redusere utskriftskostnader, redusere unødig utskrift som ikke blir hentet ved printer og sørg for økt dokumentsikkerhet
67203000
0815 - 1600

Oversikt

Equitrac Office er en intelligent utskriftsbehandlingsløsning som gir kontroll, bekvemmelighet og valg til fullt ut å støtte utviklingen av brukerens behov og samtidig redusere IT-kompleksiteten. Eqiutrac Office er en avansert løsning for sporing av utskrifter og kontroll på kostnader som gjør det mulig for selskaper å redusere sine utskriftskostnader, og øke effektiviteten på eksisterende utstyr, redusere uavhentet utskrift ved printer, og sørge for økt dokumentsikkerhet, og bedre resultatet på bunnlinjen.

Nøkkelfunksjoner

 • Følg med på hvordan skrivere og kopimaskiner blir brukt og av hvem
 • Analyser hvordan enhetene blir over- eller underbelastet og registrer perioder hvor maskinen ikke er i bruk
 • Alloker kostnader (viderefakturer) til avdeling, kostnadssenter, prosjekt eller kunde
 • Kontroller hvem som kan bruke de forskjelllige enhetene, hvordan de kan bruke dem, og hvor mye de bruker dem
 • Integrer enhetene sømløst i din nåværende IT-infrastruktur. Virker med alle dine nettverkstilkoblede skrivere, kopimaskiner og multifunksjonsenheter
 • Skalérer fra små, bedrifter opp til store selskaper med mange lokasjoner og tusenvis av maskiner og brukere
 • I-Queue lar deg velge en utskriftskø og universaldriver for alle jobber, som sikkert kan leveres til en bestemt MFP, uavhengig av type, på ethvert sted i nettverket
 • Med en webbasert System Manager kan administratorer raskt og enkelt holde bruker- og avdelingskontolister og -faktureringskoder oppdatert via internettet
 • Mobile Web-funksjonen lar brukere levere dokumenter fra mobile enheter
 • Capture and Send lar brukerne fange papirbasert informasjon og transformere og rute den til ulike destinasjoner

Dine utfordringer

Å finne ut hvor mye din organisasjon bruker på utskrift og kopiering er viktig for å administrere kostnadene og for effektivt å drive virksomheten og kunne øke fortjenesten på dine investeringer. Samtidig må du holde produktiviteten høy for å opppnå høyest mulig avkastningi.

Viktigste utfordringer

 • Kaste bort tid, penger og ressurser på grunn av ineffektiv utskrift og kopiering
 • Høyere kostnader på utstyr på grunn av ineffektiv bruk av eksisterende utstyr og innkjøp av "for stort" utstyr
 • Ineffektiv bruk av farger på jobber som ikke trenger det og som ikke er forretningskritiske
 • Unøyaktige distribusjonsutgifter på grunn av ukjent bruk av utstyr av forskjellige avdelinger eller kostnadssentre
 • Sammenbrudd i sikkerhet på grunn av konfidensielle eller følsomme utskrifter som ligger rundt om uten å bli hentet
 • Tap av produktivitet gjennom bruk av verktøy for kostnadskontroll som er vanskelige å bruke, implementere og vedlikeholde
 • Belastning av ressurser på it-støtte ved overdreven bruk av utskriftsrelaterte samtaler til helpdesk
 • Overforbruk av naturlige ressurser som skyldes dårlig styring av utskrift og kopiering

Hvordan Xerox kan hjelpe

Equitrac Office bruker enkle men kraftige verktøy for å hjelpe deg til å få kontroll og best tilpasse alle dine skrivere og kopimaskiner, og sikrer hele kontoret ditt med høy produktivitet

 • Øk kostnadsbevisstheten ved å belaste nøyaktig kostnader på tilhørende avdelinger eller ved bruk av koder for kostnadssentere
 • Kontroller adgangen til å redusere avfall ved å bestemme hvem som kan skrive ut eller kopiere til hvilket utstyr og hvor mye
 • Ivareta sikkerhet og konfidensialitet ved å kreve at brukere frigjør utskrifter på enheten når de taster inn sin PIN-kode
 • Øk medarbeidernes produktivitet ved å tillate utskrift av dokumenter nærmere egen arbeidsplass og unngå enheter som er ute av drift
 • Få bedre oversikt over dine utskrifter gjennom detaljerte aktivitetsrapporter inndelt etter bruker, avdeling, registreringskode eller enhet
 • Oppnå raskere ROI med sentralisert administrasjon av utstyret og redusere krav til IT-støtte, for å bedre tjenestenivået, og for å få redusere kravene til helpdesken
 • Beskytt miljøet ved å redusere forbruk av naturens ressurser

Hvorfor bør du velge Xerox?

 • Enklere innkjøpsprosess enn hos konkurrentene fordi din Xerox representant vil håndtere dine behov både for maskinvare og programvare.
 • Raskere problemløsning med et kontaktpunkt for maskinvare og/eller programvare - i motsetning til konkurrerende tilbud som har forskjellige kontakter for maskinvare- og programvare-støtte

Utmerkelser

Buyer's Lab (BLI)

BLI named Xerox's line of document imaging solutions, including Equitrac Office, their 2017 Document Imaging Software Line of the Year. "According to our analysis, Xerox offers an unmatched portfolio of both first-party and third-party software solutions."

Ressurser