Funksjoner

Standard Utskrift, kopiering, skanning

Teknologi

Supporterte operativsystem
- Windows 98/NT 4.0/2000/ME/XP/Windows® Vista
- Mac OS X, 9.X
Maskinvare
- 1 GHz, Power Mac G4, Single
- 1 GB host-minne
- 60 GB Ultra ATA HDD (minimum)
- Macintosh OS 10.2.6 (eller høyere)
- Combo DVD/CD-RW stasjon
- 17" Apple flatskjerm
Standard nettverkstilknytning
10/100/1000BaseT (Ethernet)

Protokoller:
- TCP/IP
- AppleTalk
- Novell 5.1 og 6.0 (NDPS og Unix Printing Services)
- Unix og Windows
PDLs
- Adobe PostScript Level 3
- Kompatibel med PDF-X, CT/LW, PSD
- PDF Native
- DCS 2
- EPS
- TIFF
- TIFF/IT
- CT/LW

Funksjoner

Arbeidsflyt Støtte for: sortering, utskrift i omvendt rekkefølge, kontinuerlig utskrift, RIP-under-mottak, DCS 2.0, EPS, PDF, PostScript 1.4, TIFF og TIFF-IT, PDF-X, CT/LW, PSD direkte utskrift, fjernstyrt jobbmanipulering via Apple personlig webserver. “Hot Folders” for Mac og Windows, sikret utskrift, dokumentsettfremstilling, utskytning, sikret tilgang, utskriftsinformasjon.
Førtrykksfunksjoner Forhåndssjekk, progressivitet, egentilpassede CMYKprofiler, brukerdefinert rastrering, kontrollstriper, auto-trapping (applikasjonsavhengig), dynamisk kantutjevning, egentilpassede sideformater, separasjoner, spotfargeseparasjoner, rastrert DMax, valgbar kopirastrering, spotfargeredigering, fargetuner.

Papirhåndtering

Maksimal papirkapasitet med alternativer 3.125 ark
Papirkilder 5 standardmagasiner inkludert spesialmagasin
Standard papirkapasitet 2.175 ark

Input, output, og etterbehandling

Standard tosidig automatisk dokumentmater 50 ark
Midtstilt arkmottak med sideforskyvning 500 ark
Etterbehandler (opsjon) 1.000 ark