Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox B215
Λύσεις

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox B215

Λογισμικό και λύσεις

Simplify printing of email, photos and important office documents directly to your Xerox printer or MFP using Apple® AirPrint™.
Securely print over the web from the applications you use every day with Google Cloud Print™.
Xerox ConnectKey® enabled devices are Mopria certified and simplify the mobile printing experience from Android 4.4 (or greater) tablets and smartphones.