WorkCentre PE120/PE120i
Programvareløsninger

WorkCentre PE120/PE120i

Programvare og løsninger

Programvare for administrasjon av maskiner fra flere leverandører
Innholdsadministrasjon for bedrifter (ECM) for alle typer organisasjoner
Mobile brukere skriver ut på så å si alle enheter med en universal skriverdriver.
Enkel utskrift med variable data gir svært personlige dokumenter