סדרת WorkCentre 5300
מפרטים

סדרת WorkCentre 5300

תצורת הדגם

דגם
WorkCentre 5325 מכונת צילום
מהירות העתקה/הדפסה
עד 25 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס, הדפסה, סריקה, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
כמות הדפסה מכסימלית
עד 100,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן)
רזולוציית העתקה מרבית
600 x 600 dpi
מאפייני העתקה
הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, טשטוש רקע, העתקת ספרים, יצירת חוברות, בניית עבודה, כריכות, מחיקה בתוך עריכה/מחוץ לעריכה, קדם איסוף אלקטרוני, Form overlay, העתקת תעודות זהות, הוספות, תמונת מראה, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, N-up, תמונת תשליל, Page layout, מצב פוסטרים, ערכה לדוגמה, סימני מים
זיכרון הדפסה (סטנדרטי)
1 GB סטנדרטי
כונן קשיח
160 GB
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
רזולוציית הדפסה מרבית
לא זמין
הנהלת חשבונות
Auditron
מאפייני אבטחה סטנדרטיים
הצפנת כונן קשיח של 256 סיביות, אבטחה של מחיקת תמונה
אפשרויות גימור
מגש לכידה כפול: 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים
דגם
WorkCentre 5330 מכונת צילום
מהירות העתקה/הדפסה
עד 30 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס, הדפסה, סריקה, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
כמות הדפסה מכסימלית
עד 125,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן)
רזולוציית העתקה מרבית
600 x 600 dpi
מאפייני העתקה
הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, טשטוש רקע, העתקת ספרים, יצירת חוברות, בניית עבודה, כריכות, מחיקה בתוך עריכה/מחוץ לעריכה, קדם איסוף אלקטרוני, Form overlay, העתקת תעודות זהות, הוספות, תמונת מראה, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, N-up, תמונת תשליל, Page layout, מצב פוסטרים, ערכה לדוגמה, סימני מים
זיכרון הדפסה (סטנדרטי)
1 GB סטנדרטי
כונן קשיח
160 GB
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
רזולוציית הדפסה מרבית
לא זמין
הנהלת חשבונות
Auditron
מאפייני אבטחה סטנדרטיים
הצפנת כונן קשיח של 256 סיביות, אבטחה של מחיקת תמונה
אפשרויות גימור
מגש לכידה כפול: 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים
דגם
WorkCentre 5335 מכונת צילום
מהירות העתקה/הדפסה
עד 35 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס, הדפסה, סריקה, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 4 שניות (שחור-לבן)
רזולוציית העתקה מרבית
600 x 600 dpi
מאפייני העתקה
הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, טשטוש רקע, העתקת ספרים, יצירת חוברות, בניית עבודה, כריכות, מחיקה בתוך עריכה/מחוץ לעריכה, קדם איסוף אלקטרוני, Form overlay, העתקת תעודות זהות, הוספות, תמונת מראה, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, N-up, תמונת תשליל, Page layout, מצב פוסטרים, ערכה לדוגמה, סימני מים
זיכרון הדפסה (סטנדרטי)
1 GB סטנדרטי
כונן קשיח
160 GB
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
רזולוציית הדפסה מרבית
לא זמין
הנהלת חשבונות
Auditron
מאפייני אבטחה סטנדרטיים
הצפנת כונן קשיח של 256 סיביות, אבטחה של מחיקת תמונה
אפשרויות גימור
מגש לכידה כפול: 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים

אישורים

קיימות
Windows XP ServerWindows Server 2008Windows XPWindows VistaWindows 7
IPv6AdobeEnvironmental ChoiceCerner
CitrixReady
EnergyStar