Skupina WorkCentre 5300

Skupina WorkCentre 5300

Řešení Skupina WorkCentre 5300 se již neprodává jako nové.

Měli byste zvážit výměnu tiskového řešení.

Skupina VersaLink® B7000
Skupina WorkCentre 5300 supplies

Technické údaje

Model
WC5325/C / WC5330/C / WC5335/C
Standardní funkce
Kopírování
Volitelné funkce
faxu, Tisk, Skenování, Integrovaná čtečka karet RFID
Tisková rychlost
až 25 stran/minutu/až 30 stran/minutu/až 35 stran/minutu
Udržitelnost
Detailní specifikace
Další kroky
Model
WC5325/CPS / WC5330/CPS / WC5335/CPS
Standardní funkce
Kopírování, Tisk, Skenování na email/USB/do složky zařízení
Volitelné funkce
faxu, Plné síťové skenování, Integrovaná čtečka karet RFID
Tisková rychlost
až 25 stran/minutu/až 30 stran/minutu/až 35 stran/minutu
Udržitelnost
Detailní specifikace
Další kroky
Model
WC5325/C / WC5330/C / WC5335/C
WC5325/CPS / WC5330/CPS / WC5335/CPS
Standardní funkce
Kopírování
Kopírování, Tisk, Skenování na email/USB/do složky zařízení
Volitelné funkce
faxu, Tisk, Skenování, Integrovaná čtečka karet RFID
faxu, Plné síťové skenování, Integrovaná čtečka karet RFID
Tisková rychlost
až 25 stran/minutu/až 30 stran/minutu/až 35 stran/minutu
až 25 stran/minutu/až 30 stran/minutu/až 35 stran/minutu
Udržitelnost
Detailní specifikace

1Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

2Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost na válce je počítána na základě průměrné tiskové úlohy formtu A4. Deklarovaná výtěžnost na fixační jednotce je založena na archu formátu A4 s plošnou hmotnstí 75 g/m2. Výtěžnost válců a fixační jednotky se může měnit na základě velikosti  tiskové úlohy, typu média, formátu, orientaci a použitém vzorkování.