WorkCentre 5225/5230

WorkCentre 5225/5230

WorkCentre 5225/5230 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת VersaLink® B7000‎‏
WorkCentre 5225/5230 supplies
דגם
WC5225/C / WC5230/C
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
הדפסה, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה
עד 25 דפים בדקה/עד 30 דפים בדקה
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
256 MB / 512 MB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 75,000 תמונות בחודש/עד 100,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5225/A / WC5230/A
פונקציות סטנדרטיות
סריקה בצבע ברשת, העתקה, דואל, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הפעלת שרת פקס ברשת, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה
עד 25 דפים בדקה/עד 30 דפים בדקה
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 768 MB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 75,000 תמונות בחודש/עד 100,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5225/P / WC5230/P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הפעלת שרת פקס ברשת, סריקה ברשת, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה
עד 25 דפים בדקה/עד 30 דפים בדקה
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 512 MB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 75,000 תמונות בחודש/עד 100,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5225/C / WC5230/C
WC5225/A / WC5230/A
WC5225/P / WC5230/P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
סריקה בצבע ברשת, העתקה, דואל, הדפסה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
הדפסה, סריקה, שליחת פקס מההתקן
פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הפעלת שרת פקס ברשת, שליחת פקס מההתקן
דואל, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הפעלת שרת פקס ברשת, סריקה ברשת, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה
עד 25 דפים בדקה/עד 30 דפים בדקה
עד 25 דפים בדקה/עד 30 דפים בדקה
עד 25 דפים בדקה/עד 30 דפים בדקה
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
256 MB / 512 MB
512 MB / 768 MB
512 MB / 512 MB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 75,000 תמונות בחודש/עד 100,000 תמונות בחודש
עד 75,000 תמונות בחודש/עד 100,000 תמונות בחודש
עד 75,000 תמונות בחודש/עד 100,000 תמונות בחודש
השלבים הבאים