WorkCentre 5222

WorkCentre 5222

WorkCentre 5222 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת VersaLink® B7000‎‏
WorkCentre 5222 supplies
דגם
WorkCentre 5222 Copier
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הדפסה, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה
עד 22 דפים בדקה
קישוריות
USB 2.0 (אופציונלי: 10/100BaseTX Ethernet)
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
256 MB / 512 MB
כונן קשיח
אופציונלי 40 GB
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre 5222 Printer/Copier
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה
עד 22 דפים בדקה
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
512 MB / 512 MB
כונן קשיח
סטנדרטי 40 GB
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre 5222 Copier
WorkCentre 5222 Printer/Copier
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הדפסה, סריקה, שליחת פקס מההתקן
דואל, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה
עד 22 דפים בדקה
עד 22 דפים בדקה
קישוריות
USB 2.0 (אופציונלי: 10/100BaseTX Ethernet)
10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
256 MB / 512 MB
512 MB / 512 MB
כונן קשיח
אופציונלי 40 GB
סטנדרטי 40 GB
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים