WorkCentre 4118

WorkCentre 4118

The WorkCentre 4118 is no longer sold as new.

Модел
4118VP
Стандартни функции
Copy, Print
Възможности за свързване
USB, Parallel, optional 10/100 BaseT Ethernet
Управление на документи
Като опция
Подробни спецификации
Модел
4118VX
Стандартни функции
Copy, Print, Scan, Fax
Възможности за свързване
USB, Parallel, optional 10/100 BaseT Ethernet
Управление на документи
Стандартно
Подробни спецификации
Модел
4118VP
4118VX
Стандартни функции
Copy, Print
Copy, Print, Scan, Fax
Възможности за свързване
USB, Parallel, optional 10/100 BaseT Ethernet
USB, Parallel, optional 10/100 BaseT Ethernet
Управление на документи
Като опция
Стандартно
Подробни спецификации

1Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

2Приблизителни страници. Капацитет на барабаните при задания със среден размер от 3 страници, формат A4/писмо. Капацитетът на барабана и изпичащия модул варира в зависимост от продължителността на заданието, вида носител, размера, теглото, ориентацията и моделите на ползване.