WorkCentre Pro 65

WorkCentre Pro 65

WorkCentre Pro 65 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® B8000-serie
WorkCentre Pro 65 rekvisita

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre Pro 65 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk