WorkCentre 5945/5955

WorkCentre 5945/5955

WorkCentre 5945/5955 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

דגם
WC5945
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה
עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 175,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
1200 x 1200 dpi
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5955
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה
עד 55 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 200,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
1200 x 1200 dpi
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5945
WC5955
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה
עד 45 דפים בדקה
עד 55 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 175,000 תמונות בחודש1
עד 200,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
1200 x 1200 dpi
1200 x 1200 dpi
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.