סדרת WorkCentre 5800

סדרת WorkCentre 5800

סדרת WorkCentre 5800 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת WorkCentre® 5800i‎‏
סדרת WorkCentre 5800 supplies
דגם
WC5865
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
עד 65 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 250,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 1200 dpi, 256 shades of gray
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5875
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
עד 75 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 300,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 1200 dpi, 256 shades of gray
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5890
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
עד 90 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 400,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 1200 dpi, 256 shades of gray
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5865
WC5875
WC5890
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
עד 65 דפים בדקה
עד 75 דפים בדקה
עד 90 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 250,000 תמונות בחודש1
עד 300,000 תמונות בחודש1
עד 400,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 1200 dpi, 256 shades of gray
4800 x 1200 dpi, 256 shades of gray
4800 x 1200 dpi, 256 shades of gray
קיימות
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

סדרת WorkCentre 5800 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.

1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.