WorkCentre 5845/5855

WorkCentre 5845/5855

WorkCentre 5845/5855 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® B8000‎‏
WorkCentre 5845/5855 supplies
דגם
WC5845
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה
עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 175,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 600 dpi, 256 shades of gray, 1200 x 1200 emulation
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5855
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה
עד 55 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 200,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 600 dpi, 256 shades of gray, 1200 x 1200 emulation
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5845
WC5855
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן
שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה
עד 45 דפים בדקה
עד 55 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 175,000 תמונות בחודש1
עד 200,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
4800 x 600 dpi, 256 shades of gray, 1200 x 1200 emulation
4800 x 600 dpi, 256 shades of gray, 1200 x 1200 emulation
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 5845/5855 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.

1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.