סדרת WorkCentre 5700
מפרטים

סדרת WorkCentre 5700

תצורת הדגם

דגם
WC5755/MS
מהירות העתקה/הדפסה
עד 35 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה בשחור-לבן, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס
כמות הדפסה מכסימלית
עד 125,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 4.7 שניות
רזולוציית העתקה
600 x 600 x 8 dpi
מאפייני העתקה
הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים
רזולוציית הדפסה מרבית
1200 x 1200 dpi
מעבד
Freescale 1.23 GHz
כונן קשיח
160 GB
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני הדפסה
עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות
אפשרויות גימור
מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
דגם
WC5755/CSA
מהירות העתקה/הדפסה
עד 40 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה בשחור-לבן, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 3.4 שניות
רזולוציית העתקה
600 x 600 x 8 dpi
מאפייני העתקה
הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים
רזולוציית הדפסה מרבית
1200 x 1200 dpi
מעבד
Freescale 1.23 GHz
כונן קשיח
160 GB
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני הדפסה
עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות
אפשרויות גימור
מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות
דגם
WC5735
מהירות העתקה/הדפסה
עד 45 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה בשחור-לבן, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס
כמות הדפסה מכסימלית
עד 200,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 3.4 שניות
רזולוציית העתקה
600 x 600 x 8 dpi
מאפייני העתקה
הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים
רזולוציית הדפסה מרבית
1200 x 1200 dpi
מעבד
Freescale 1.23 GHz
כונן קשיח
160 GB
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני הדפסה
עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות
אפשרויות גימור
מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות